HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) pag 2

Van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Dit Kerstnummer van het Contactblad vormt de afsluiting van het jaar waarin wij ons eerste lustrum hebben mogen vieren. Hoe dit jaar is verlopen voor de HKB leest u in het in dit blad opgenomen jaarverslag.

        
 
De Wilhelminafontein weer hersteld in oude glorie.
Foto in bruikleen van Gemeente Bussum

Wat verder nog in dit nummer: u kunt een kerstviering in vroeger dagen van een Bussumse familie meemaken en wie zich wel eens heeft afgevraagd hoe de namen van een aantal van Bussums lanen en straten destijds luidden vindt het antwoord in een gedegen artikel hierover. Verder een vervolg op het eerste deel van de geschiedenis van Villa Delta. Met enige vertraging (onze schuld, red.) de oplossing van de puzzel uit het voorlaatste nummer. Een interessante ervaring voor een 13-jarige jongen was een interview over de oorlog met Mevrouw Anne Biegel. De agenda, nieuwe aanwinsten en nog een aantal andere zaken, u vindt het allemaal in dit nummer

In deze laatste editie van dit jaar is het goed even terug te kijken wat in Bussum onze Kring min of meer raakte. De Wilhelminafontein vond de weg terug naar het eveneens naar onze vroegere vorstin vernoemde plantsoen; de onzekerheid rond de Irene-studio blijft voortduren; een catastrofale brand teisterde de St. Vituskerk en vernietigde o.a. het prachtige Adama-orgel; de restanten van de markante villa Prins Hendriklaan 1 werden gesloopt en de contouren van een door de buurt niet gewenst appartementengebouw worden zichtbaar. Prins Hendriklaan 6 staat er gelukkig nog; de unieke Jugendstil Villa Schwerin verdween eveneens onder de slopershamer (ten aanzien van welke panden zijn er in het verleden nog meer "toezeggingen gedaan"); Villa Amalia daarentegen werd fraai gerestaureerd.

Wat zal het komende jaar in ons goede Bussum nog meer aan de historie worden toegevoegd?
De redactie wenst de leden van de HKB goede Kerstdagen en een voorspoedig en voor de Kring actief 1989. 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 31 gasten en geen leden online