HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) inhoud


INHOUD

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

2     Van de redactie
3     Lezers reageren
      G. Langemeijer
4     Een belangrijke schenking
      G. Langemeijer
      Terugblik
      I. de Beer
5     De laatste dag van het jaar.
      I. de Beer
9     Villa Delta -Vervolg vorige aflevering.
      G. Langemeijer
12    Uitslag puzzel van mevrouw N. Langemeijer.
13    Anne Biegel.
      Matthijs Klinkert.
17    Straatnamen in de 19e eeuw
      M.J.M. Heyne
22    Schenkingen aan de dokumentatie
      I. de Beer
30    Agenda activiteiten in de regio

Het Jaarverslag over 1988 en de agenda voor de jaarvergadering alsmede het financiële overzicht zijn voor de leden los bijgevoegd in dit nummer van het Contactblad.


Kopij voor het volgende nummer bij de redactie in te leveren vdór 15 maart 1989.

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 164 gasten en geen leden online