HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 15


Agenda / activiteiten in de regio

E. Witteveen-Brenninkmeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Blaricum
17 september     Open monumentendag. Het programma bevat wandelingen, bezichtigingen, tentoonstelling en een show van koetsen.
Inlichtingen: H.K. Blaricum - Tel. 02153 -83857

's Graveland  
17 en 18 september      De Vereniging tot Behoud van Natuurnonumenten houdt "open huis" op het landgoed Schaep en Burgh.

Hilversum   Exposities in het GOOIS MUSEUM.
t/m 5 september     Het stenen tijdperk. 
16 septenher t/m 20 november     Op Tafel. tafelgerei en eetgerechten van 1500 -heden.
27 augustus     "Open dag" van het Goois Museum. Er zijn diverse activiteiten: Optocht van de Hilversumse Schutterij. Historische Markt. Presentatie van Gooise Historische verenigingen. Demonstratie van oude ambachten, waaronder: imkerij, pijpen maken, pre-historisch aardewerk, kruiken (kruiken maken) etc. Klederdrachtenshow van Huizen en Naarden. Tot slot: Trekking Loterij.
17 september  Open Monumentendag. Bezichtiging van het raadhuis, Goois Museum, Oud Katholieke Kerk, R.K. St. Vituskerk.
Inlichtingen:
H.K. Hilversum -Tel. 02158 -3530 , Streekarchief, Oude Engweg 23
Publikatie van het streekarchief: Verslag over de jaren 1984 t/m 1987. Archiefcursussen worden weer in het voorjaar 1989 gegeven.

Huizen 
t/m september     Collectie Huizer Museum in De Boerderij met o.a.: een huiskamer van een vissersgezin anno 1900, een fotoexpositie "Huizers in werk en vrije tijd", en een diaserie. Het bakkerijmuseum is gevestigd op 50m. afstand van de Boerderij. Beide  musea zijn geopend: elke di.-do. en zaterdadmiddag van 14.30-16.30 Na 1 oktober is de kollektte te bezichtigen op afspraak. Inlichtingen: Mevrouw Rebel, teL. 02152 -54591
Voortduremd wandelingen door Oud Huizen onder leiding van Mevrouw A. Keuyning -Teeuwissen. Tel. 02152 -54776 op afspraak.
17 september     Viering "Huizerdag" op de landelijke monunentendag. Er zijn rondleidingen door de vissersbuurt, een tentoonstelling van scheepsmodellen (botters) en schilderijen over de visserij. Openstelling Oude Kerk en beklimning van de toren, historische optocht. Inlichtingen: H.K. Huizen -tel. 02152 -54264.

Laren
17 september     Open monumentendag. Er worden wandelingen georganiseerd langs karakteristieke plekjes van het.oude dorp. Inl.: H.K, Laren tel. 02153 -82484.

Naarden
17 september t/m eind oktober     Expositie "Forten rondom Naarden". Organisatie: Werkgroep Vestingstad Naarden, Stichting Menno van Coehoorn en-Stichting Vrienden van de Vesting. Plaats: Vesting Museum Naarden.

Weesp
17 september     Programna Open Monumentendag. Een paardetram rijdt langs historische punten in het stadje. Bezichtiging van het fort en diapresentatie over de geschiedenis van Weesp. Voorts een historische wandeling. Inl. H.K. Weesp - Inlichtingen H.K. Weesp -02940 -11261.

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 120 gasten en geen leden online