HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 5


100 jaar Kook-Huishoudschool

A. Leenders-Schreiner

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Naar aanleiding van de oprichting van de eerste kookschool, honderd jaar geleden in Den Haag, houdt Ans Terschuur een kleine tentoonstelling over het huishouden vroeger.

Het had al heel wat pennen in beweging gebracht voordat de kook- en een paar jaar later de huishoudschool gerealiseerd waren. Het een en ander kan men lezen in het tijdschrift "Eigen Haard" uit die tijd.
In "Eigen Haard" uit 1895 staat vermeld dat de "Nieuwe Huishoudschool" in Amsterdam (de oude was na een paar jaar gesloten omdat het gebouw al snel te klein bleek) drie keukens had, waarover één staat vermeld: "De beneden keuken is zo eenvoudig mogelijk ingericht met het oog op de volkslessen. Hier vindt men inplaats van gas een paar petroleumstellen; hierdoor worden de geemailleerde pannen door stenen vervangen; hier is alles zo ingericht, dat de meisjes niet verwennen door het gebruik van allerlei instrumenten, die ze zich thuis toch niet kunnen aanschaffen.

Op de tentoonstelling van Ans Terschuur ziet men verder een overzicht van keukengerei, kookboeken van vroeger en wat er alzo van een dienstbode werd verwacht in die tijd.
Tevens zijn er kledingstukken en gebruiksvoorwerpen van rond de eeuwwisseling te zien.
De kortdurende tentoonstelling is geopend elke donderdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur, Brinklaan 146B, Bussum  Telefoon: 02159 -11225 
Toegang f 2,50.

 

 

 

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes.
Voor de Open Monumentendag op 12 september is samenwerking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileumprogramma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om met de Historische Kring Bussum de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

We hebben 101 gasten en geen leden online