HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 5


100 jaar Kook-Huishoudschool

A. Leenders-Schreiner

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Naar aanleiding van de oprichting van de eerste kookschool, honderd jaar geleden in Den Haag, houdt Ans Terschuur een kleine tentoonstelling over het huishouden vroeger.

Het had al heel wat pennen in beweging gebracht voordat de kook- en een paar jaar later de huishoudschool gerealiseerd waren. Het een en ander kan men lezen in het tijdschrift "Eigen Haard" uit die tijd.
In "Eigen Haard" uit 1895 staat vermeld dat de "Nieuwe Huishoudschool" in Amsterdam (de oude was na een paar jaar gesloten omdat het gebouw al snel te klein bleek) drie keukens had, waarover één staat vermeld: "De beneden keuken is zo eenvoudig mogelijk ingericht met het oog op de volkslessen. Hier vindt men inplaats van gas een paar petroleumstellen; hierdoor worden de geemailleerde pannen door stenen vervangen; hier is alles zo ingericht, dat de meisjes niet verwennen door het gebruik van allerlei instrumenten, die ze zich thuis toch niet kunnen aanschaffen.

Op de tentoonstelling van Ans Terschuur ziet men verder een overzicht van keukengerei, kookboeken van vroeger en wat er alzo van een dienstbode werd verwacht in die tijd.
Tevens zijn er kledingstukken en gebruiksvoorwerpen van rond de eeuwwisseling te zien.
De kortdurende tentoonstelling is geopend elke donderdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur, Brinklaan 146B, Bussum  Telefoon: 02159 -11225 
Toegang f 2,50.

 

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 193 gasten en geen leden online