HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 3


Agenda Historische kring Bussum

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

10 september             Op die datum is onze vereniging aanwezig op het -Bussums Informatie Festival -, waar zich onqeveer 65 verenigingen presenteren aan het Bussumse publiek. De opzet is dat wij een  stand in het raadhuis krijgen. Indien mogelijk plaatsen wij daar onze tentoonstelling "Bussum voor 1888."
17 september             Lustrumfeest: zie elders in dit nummer.
14 november              Ledenbijeenkomst in de bibliotheek. Wij zijn nog in gesprek met een spreker over het onderwerp.
Oktober/november   Op een nog nader te bepalen plaats en datum zal onze Kring een tentoonstelling houden over: 90 jaar BUSSUMSE WATERLEIDING

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 122 gasten en geen leden online