HOME HKB
Open Menu


Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 3


Vijf jaar Historische Kring Bussum 

De jubileumcommissie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Op zaterdag 17 september a.s. willen we graag even stilstaan bij het eerste lustrum van de Historische Kring Bussum. Uit de werkers van het eerste uur is een jubileum-commissie gevormd, die zich beraden heeft over de vraag hoe dit jubileum op gepaste wijze kan worden gevierd.
Wij hebben gemeend dat het een goede gelegenheid is om als H.K.B. naar buiten te treden zonder direkt een beroep te doen op historische kennis van Bussum. De oplossing is gevonden in een wandeltocht van ca. 5 km lengte. Deze begint tussen 14.00 en 15.30 uur op het Wilhelminaplantsoen en volgt een slingerroute door het centrum, het Spiegel en de wat oudere buitenwijk rond de Huizerweg. Er worden twintig vragen gesteld die vrijwel allemaal zijn te beantwoorden door goed te kijken, resp. het gezonde verstand te gebruiken. Tenslotte komt men dan uit bij de bibliotheek bij het Spant.
In de bibliotheek wordt aansluitend een eenvoudige receptie gehouden om het jubileum te vieren. Uiteraard hopen we hier zo niet alle, dan toch zo veel mogelijk leden te ontvangen. Ook wandelaars die (nog) niet tot de H.K,B. behoren zullen hier uiteraard welkom zijn. Het anwoord op de twintig vragen zullen in een vitrine of op een paneel in de bibliotheek te kontroleren zijn,
Wij hopen dat dit jubileum tot de geslaagde aktiviteiten van onze Kring zal mogren nworden gerekend.
Tot ziens op 17 september.

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 154 gasten en geen leden online