HOME HKB
Open Menu


Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 3


Vijf jaar Historische Kring Bussum 

De jubileumcommissie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Op zaterdag 17 september a.s. willen we graag even stilstaan bij het eerste lustrum van de Historische Kring Bussum. Uit de werkers van het eerste uur is een jubileum-commissie gevormd, die zich beraden heeft over de vraag hoe dit jubileum op gepaste wijze kan worden gevierd.
Wij hebben gemeend dat het een goede gelegenheid is om als H.K.B. naar buiten te treden zonder direkt een beroep te doen op historische kennis van Bussum. De oplossing is gevonden in een wandeltocht van ca. 5 km lengte. Deze begint tussen 14.00 en 15.30 uur op het Wilhelminaplantsoen en volgt een slingerroute door het centrum, het Spiegel en de wat oudere buitenwijk rond de Huizerweg. Er worden twintig vragen gesteld die vrijwel allemaal zijn te beantwoorden door goed te kijken, resp. het gezonde verstand te gebruiken. Tenslotte komt men dan uit bij de bibliotheek bij het Spant.
In de bibliotheek wordt aansluitend een eenvoudige receptie gehouden om het jubileum te vieren. Uiteraard hopen we hier zo niet alle, dan toch zo veel mogelijk leden te ontvangen. Ook wandelaars die (nog) niet tot de H.K,B. behoren zullen hier uiteraard welkom zijn. Het anwoord op de twintig vragen zullen in een vitrine of op een paneel in de bibliotheek te kontroleren zijn,
Wij hopen dat dit jubileum tot de geslaagde aktiviteiten van onze Kring zal mogren nworden gerekend.
Tot ziens op 17 september.

 

 

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 61 gasten en geen leden online