HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) inhoud


 INHOUD

Klik hier voor de PDf versie van dit artikel

1   van de redactie
2  Bij ons eerste lustrum.
    G. Langemeijer
3  Vijf jaar Historische Kring Bussum. Agenda najaar
    De Jubileumcommissie
4  Zo lang er niet gesloopt wordt blijft er hoop.
    H. Herrebrugh
5  100 Jaar Kook-Huishoudschool,
    A. Leenders-Schreiner 
6  Lezers reageren.
    G. Langemeijer
7  Een terugblik op het leven van de familie Wingelaar.
    I. de Beer
12  Villa Delta.
     G. Langemeijer
14  Nieuwe aanwinsten voor de documentatie.
     I. de Beer
15  Agenda activiteiten in de regio.
     E. Wltteveen-Brenninkmeijer

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 91 gasten en geen leden online