HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 1 (april 1988) pag 30-31


AGENDA ACTIVITEITEN IN DE REGIO  

E. Witteveem

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

BAARN
HISTORISCHE KRING "BAARNE"
21 apri lt/m 1 mei: Fotoexpositie "Baarn omstreeks 1900, gezien door de ogen van Adriaan Boer". Voor de expositie van deze beroemde Baarnse fotograaf is een keuze gemaakt uit de talrijke dorpsgezichten uit het bezit van de Oudheidkamer en de portretten die in het archief van Dick Boer aanwezig zijn.
Plaats expositie: Koetshuis van Kasteel Groeneveld.

EEMNES
HISTORICSHE KRING EEMNES
De Kring is gestart met een werkgroep "Recent Verleden", die zich bezig houdt met de Eemnesser geschiedenis van de laatste 50 à 60 jaar. Inlichtingen over de werkwijze bij Henk van Hees. t
. 89849.

HILVERSUM
Het Goois Museum organiseert tijdelijk exp0sities in het Nieuwe Raadhuis.
3 juni: officiële opening van het Goois Museum in het Oude Raadhuis aan de Kerkbrink.
4 juni: Open dag voor de buqerij.
DE HISTORISCHE KRING ALBERTUS PERK
In april verschijnt in de reeks eigen uitgaven van Albertus Perk het bcekje "Toerist in Hilversum 1850-1930".
Ter voorbereiding van het derde lustrum in 1990 houdt een studiegroep zich bezig met het onderwerp "De Hilversumse samnleving anno 1850". Gestreefd wordt naar een tentoonstelling met maquette die een vaste plaats krijgt in het Goois Museum.
27 april: Lezing "Flora en fauna van het Wasmeer" door de heer A. de Harder.

HUIZEN
HISTORISCHE KRING HUIZEN.(Inlichtingen Hr. Knoap -Tel 02152 -54264
STICHT IN^ HUIZER MUSEUM. Inlichtingen Mevrouw Rebel. Te1.02152 -54591

KûRTENHOEF
"VERENIGING CURTEVENNE"
Met behulp van studenten van de Reinwardt Academie wordt er gewerkt aan een inventarisatie van monumenten en waardevolle planten.
Op 2 juli zal de herstelde Kooibrug in Ankeveen worden geopend. Er is nog een tekort van f 20.000,- waarvoor een grote aktie op touw is gezet. Het gerestaureerde tarievenbord bij de Noordersluis wordt onthuld.

LAREN
HISTORISCHE KRING LAREN
11 april: Diapresentatie "Over het oude dorp Blaricum". In samnwerking met de Stichting Laarder Molen zet de kring zich in voor de restauratie van de enige overgebleven korenmolen in het Gooi.
7 mei t/m 26 juni: Tentoonstelling in het SINGERMUSEUM over de NederlanLe Penningkunst. De expositie bestaat tevens uit een historisch gedeelte.
1 mei: Opening van MüSEUM HOFLAND in het oude tolhuis bij het St. Janskerkhof. Het nieuwe museum is met inzet van vele vrijwilligers verbouwd.

LOOSDRECHT
28 mei: Open dag van de STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM in samenwerking met de Historische Kring Loosdrecht. Zie voor programna het Loosdrecht- nummer van het tijdschrift "TUSSEN VECHT EN EEM".
t/m 15 mei: Tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam over "Loosdrechts porcelein", gefabriceerd tussen ca. 1774 en 1784. Catalogusf 45,--.

MüIDERBERG
STICHTING COMITE OUD MüiDERBERG
Het verslagboek van het symposium "De Hollandse stad in de 13e eeuw" is verschenen. In de reeks eigen publicaties is verschenen "De straat en andere namen van het dorp Muiderberg".

NAARDEN
WERKGROEP VESTINGSTAD
 De historische afdeling van de werkgroep komt iedere donderdag van de maand bijeen in het Bastion Nieuwe Molen
Het tweede numner van tijdschrift "De Omroeper" is verschenen.
In september wordt samen met de Stichting Menno van Coehoorn een tentoonstelling georganiseerd over "Forten rond Naarden".

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 66 gasten en geen leden online