HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) colofon


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De Historische Krinq Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en  "geschiedenis" van Bussm in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCHITECTUUR, DORPSKERN, LlTERATUUR, OUDHEIDKAMER, DOCUMENTATIE en VERZET.
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanelden door overmaking van minimaal f 20,- op rekening nummer 55.40.44.544 van de A.B.N. Bank te Bussum t.n.v. Historische Kring Bussum (Girorekening van de bank 184056.), De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de in dat jaar verschenen nunnners van het "Contactblad" gratis. De prijs van losse nunsrrers bedraagt f 3,--

Bestuur       
G.M.  Langemijer  voorzitter                               Regentesselaan 35  1405 EJ Bussum   Tel.  10114 
H. Yíarres-Schretlen  vice-voorzitter                 Vosmaerlaan 5  1401 BZ Bussum Tel.  37239 
Th. A. J. Meyer  penningmeester                        Nachtegaallaan 54  1403 CJ Bussum  Tel.  14685 
A.C. Leenders-Schreiner   secretaris                  Groot Hertoginnelaan 27  1405 EB Bussum  Tel.  36484 
W.A.H. Voorneman-Prins  le en 2e secretaris     Pr. Willen van Oranjelaan 1  1412 GJ Naarden   Tel.  40906 
J.W.D Kuyl   Perscontacten, Contactblad            Voorneulenweg 45  1402 TH Bussum    Tel.  14235 
W. van Riemsdijk                                                 Karel Doormanlaan laan 126  1215 NR Hilversum  Tel. 035-42309

Ledenadministratie   
B. Bal                                                                   Pluimenmeent 2 1218  BJ Hilversum  Tel. 02159 -30829

Redactie Contactblad
F. Bos   Redatieadres, Verslaggeving                                 Stargardlaan 10 1404  BD Bussum  Tel. 41382
G. de Mol van Otter1oo Redactieadres, Verslaggeving      Kam. Onnesweg 72  1402 EK Bussum Tel. 30421

Advertenties
De prijs voor een halve / hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen) Opgave met ontwerp: Voormeulenweg 45  Bussum

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 91 gasten en geen leden online