HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 1 (april 1988) inhoud

INHOUD

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

2.     G. Langemeijer Ter Informatie
3.     N. Langemei jer Puzzel: Test uw kennis over Bussum vroeger en nu
4.     D. de Boer Jan Tabak
6.     I. de Beer Zohannes Wilhelmus Welling vertelt wer zijn vader
10.    K. Ruijzendaal  En gebeurtenis die Bussum schokte
14.    G. Langemeijer De Eslaan -peride 1880 -1905
18.    Werkgroep Documentatie Lijst van ontvangen historisch materiaal
19.    Nieuwe leden per 1 januari 1988
21.    M. van der Heide  P.L. Tak Bussums ingezetene 1890 -1893
30.    E. Witteveen Agenda Activiteitm in de regio

 
 
 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 135 gasten en geen leden online