HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 1 (april 1988) inhoud

INHOUD

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

2.     G. Langemeijer Ter Informatie
3.     N. Langemei jer Puzzel: Test uw kennis over Bussum vroeger en nu
4.     D. de Boer Jan Tabak
6.     I. de Beer Zohannes Wilhelmus Welling vertelt wer zijn vader
10.    K. Ruijzendaal  En gebeurtenis die Bussum schokte
14.    G. Langemeijer De Eslaan -peride 1880 -1905
18.    Werkgroep Documentatie Lijst van ontvangen historisch materiaal
19.    Nieuwe leden per 1 januari 1988
21.    M. van der Heide  P.L. Tak Bussums ingezetene 1890 -1893
30.    E. Witteveen Agenda Activiteitm in de regio

 
 
 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 107 gasten en geen leden online