HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 1 (april 1988) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Doelstelling:
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid  toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCEIITECTUUR, DORPSKERN, LITERATVUR, OUDHEIDKAMER EN DOCUMENTATIE en VERZET.

Lidmaatschap :
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Girorekening van de Bank 184056) ' De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het "CONTACTBLAD" gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,--

Bestuur :
G.M. Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35 1405 EJ BUSSUM  tel. 10114
H. Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ BUSSUM  tel. 37239
Th. A. J. Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ BUSSUM  tel. 14685
A. C. Ixenders-Schreiner Groot Hertoginnelaan 27 1405 EB BUSSUM  tel. 36484
W.A.H, Voorneman-Prins Pr. Willem van Oranjelaan 1 1412 GJ NAARDEN  tel. 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W D. Kuyl Voormeulenweg 45 1402 TH BUSSUM  tel. 14235
W. van Riemsdijk Karel Doormanlaan 126 1.215 NR HILVERSUM  tel. 035 -42309

Redactie Contactblad
E. Witteveen Brediusweg 14a tel. 13630 (redactie-adres)
F. Bos Stargardlaan 10 tel. 41382 (verslaggeving)
G. de Mol van Otterloo Kam-Onnesweg 72 te1.30421 (verslaggeving)

Advertenties :
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: Brediusweg 14a Bussum

LEDADMNISTRATIE: Hr. B. Bal -Pluymenmeent 2 -1218 BJ Hilversumse Meent Telefoon: 02159 -30829

 

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 109 gasten en geen leden online