HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 1 (april 1988) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Doelstelling:
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid  toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCEIITECTUUR, DORPSKERN, LITERATVUR, OUDHEIDKAMER EN DOCUMENTATIE en VERZET.

Lidmaatschap :
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Girorekening van de Bank 184056) ' De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het "CONTACTBLAD" gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,--

Bestuur :
G.M. Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35 1405 EJ BUSSUM  tel. 10114
H. Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ BUSSUM  tel. 37239
Th. A. J. Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ BUSSUM  tel. 14685
A. C. Ixenders-Schreiner Groot Hertoginnelaan 27 1405 EB BUSSUM  tel. 36484
W.A.H, Voorneman-Prins Pr. Willem van Oranjelaan 1 1412 GJ NAARDEN  tel. 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W D. Kuyl Voormeulenweg 45 1402 TH BUSSUM  tel. 14235
W. van Riemsdijk Karel Doormanlaan 126 1.215 NR HILVERSUM  tel. 035 -42309

Redactie Contactblad
E. Witteveen Brediusweg 14a tel. 13630 (redactie-adres)
F. Bos Stargardlaan 10 tel. 41382 (verslaggeving)
G. de Mol van Otterloo Kam-Onnesweg 72 te1.30421 (verslaggeving)

Advertenties :
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: Brediusweg 14a Bussum

LEDADMNISTRATIE: Hr. B. Bal -Pluymenmeent 2 -1218 BJ Hilversumse Meent Telefoon: 02159 -30829

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 100 gasten en geen leden online