HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 1 (april 1988) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Doelstelling:
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid  toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCEIITECTUUR, DORPSKERN, LITERATVUR, OUDHEIDKAMER EN DOCUMENTATIE en VERZET.

Lidmaatschap :
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Girorekening van de Bank 184056) ' De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het "CONTACTBLAD" gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,--

Bestuur :
G.M. Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35 1405 EJ BUSSUM  tel. 10114
H. Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ BUSSUM  tel. 37239
Th. A. J. Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ BUSSUM  tel. 14685
A. C. Ixenders-Schreiner Groot Hertoginnelaan 27 1405 EB BUSSUM  tel. 36484
W.A.H, Voorneman-Prins Pr. Willem van Oranjelaan 1 1412 GJ NAARDEN  tel. 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W D. Kuyl Voormeulenweg 45 1402 TH BUSSUM  tel. 14235
W. van Riemsdijk Karel Doormanlaan 126 1.215 NR HILVERSUM  tel. 035 -42309

Redactie Contactblad
E. Witteveen Brediusweg 14a tel. 13630 (redactie-adres)
F. Bos Stargardlaan 10 tel. 41382 (verslaggeving)
G. de Mol van Otterloo Kam-Onnesweg 72 te1.30421 (verslaggeving)

Advertenties :
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: Brediusweg 14a Bussum

LEDADMNISTRATIE: Hr. B. Bal -Pluymenmeent 2 -1218 BJ Hilversumse Meent Telefoon: 02159 -30829

 

 

Actueel

Documentatiecentrum dicht


De Coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de activiteiten van de Historische Kring Bussum.
De Algemene Leden Vergadering die 19 maart zou plaatsvinden is afgelast en het Bestuur acht het niet verantwoord het Documentatiecentrum open te houden.
Dat is in ieder geval tot 28 april gesloten. 

Foto van de maand

April 2020

De rubriek foto van de maand heeft een verandering ondergaan. Tot nu toe kon u hier steeds recente foto’s aantreffen. We gaan ons nu richten op historische foto’s en met name foto’s waar we nog geen informatie over hebben. Waar en wanneer is die genomen, wie staan er op etc. Wilt u ons helpen onze vragen te beantwoorden. Uw reactie kunt u sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mathilde

Deze naam vindt u boven aan de gevel van dit huis. Dat was in ieder geval zo in 1918. In de volgende jaren zijn er diverse bouwkundige wijzingen doorgevoerd en is de naam verwijderd. De woning staat gelukkig nog ergens in Bussum. Weet U waar ?

De foto is aanklikbaar voor vergroting

We hebben 90 gasten en geen leden online