HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 26


BOEKBESPREKING:  J.H. Biegel - Goilanda pittoresca. 

Schilderachtig Gooiland, Vertaling uit het Italiaans door T.W. Nieboer. Gooibergpers Bussum, 1987. 64 bladzijden met illustraties. Prijs f 19,90.

A.C.J. de Vrankrijker

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Auteur Biegel was met onder meer P.J. Loman één der pioniers van de villawijk Het Spiegel aan de westzijde van de in 1874 in gebruik genomen spoorlijn. Zij richtten in 1876 de Bouwmaatschappij Nieuw Bussum op, die gronden kocht en verkocht en werkten aan villabouw. Deze bouwmaatschappij moest zelf voor aanleg van wegen zorgen want het bestuur van het toen nog zo kleina dorp Bussum toonde zich niet  actief. 

Pionier Biegel stamde uit Limburg aan de Lahn (geboren in 1837). HJj vestigde zich in 1871 in Amsterdam en kwam vandaar naar Bussum. Joseph Herman Biegel is de man naar wie de "Kom", de vijver in het Spiegel is genoemd. Op gevorderde leeftijd kreeg hij belangstelling voor het Italiaans. Daarom schreef hij in 1905 een opstel in die taal. In januari 1906 kwam dit in druk uit bij Klene te Hilversum. Dat het nu in vertaling verscheen danken wij aan de zorg van Marcus van der Heide. (Voor zover nodig herinner ik er de lezer aan dat hij de man is die een belangrijke studie over schrijvers in Bussum uitbracht.

Biegel vertelde gezellig, eerst over de bezige zakenman in de stad om daarna op reis te gaan en over het Hollandse landschap te praten. Via de Naardermeer bereikt hij Bussum en vertelt iets over het dorp. Zeer beknopt vermeldt hij daarna enkele bijzonderheden over andere Gooise dorpen en over Naarden.
Wat Biegal aanroert is niet zo heel veel. Men bedenke wel, dat hij slechts schreef om zich te oefenen in het Italiaans. Het is overigens wel leuk om te vernemen wat een man als hij op zijn oude dag het vermelden waard vond. Het is ook interessant te zien, wat hij aan foto's het opnemen waard keurde. Dat zijn de afbeeldingen die in de nieuwe uitgave onderschriftenin het Italiaans behouden hebben.

Wie wat vollediger wil worden ingelicht over het pionierswerk van Biegel en anderen leze het "Nawoord" dat Marcus van der Heide schreef. In vijftien bladzijden zijn hier vele bijzonderheden uit het vierde kwart van de 19e eeuw bijeengebracht. Marcus noemt Biegel  hier "Bussums dorpsvader". Aansluitend lezen we "Herinneringen aan mijn grootvader", geschreven door Anna Biegel. Het boekje is een vaortreffelijk verzorgde uitgave, rijk geillustreerd. Wie iets over het Spiegel wil weten zal het met plezier ter hand
 nemen. Overigens zal hij er ook een afbeelding van het in 1885 gebouwde en helaas afgebroken "Palazzo municipale" van Bussum in vinden. 

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 39 gasten en geen leden online