HOME HKB
Open Menu

  

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 17


IN MEMORIAM

W.M. van Berkel 

Klik hier voor de PDF versie van dit atikel

Bij het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij het droeve bericht van het plotseling overlijden van onze vriend en medewerker

  JOHAN  GOTLIEB  WURSTER

  Overleden dinsdag 24 november 1987

Hij was mede-coördinator van de werkgroep dokumentatie en diegene, die van de werkgroep een vriendenkring maakte. Wij zullen hem héél  erg missen, maar ook dankbaar blijven, voor het vele werk dat hiJ voor de Historische Kring Bussum heeft gedaan. Mogen zijn vrouw en kinderen troost vinden om dit zware verlies te kunnen dragen.
Namens de leden van de Werkgroep Documentatie.
W.M. van Berkel 

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 117 gasten en geen leden online