HOME HKB
Open Menu

  

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 17


IN MEMORIAM

W.M. van Berkel 

Klik hier voor de PDF versie van dit atikel

Bij het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij het droeve bericht van het plotseling overlijden van onze vriend en medewerker

  JOHAN  GOTLIEB  WURSTER

  Overleden dinsdag 24 november 1987

Hij was mede-coördinator van de werkgroep dokumentatie en diegene, die van de werkgroep een vriendenkring maakte. Wij zullen hem héél  erg missen, maar ook dankbaar blijven, voor het vele werk dat hiJ voor de Historische Kring Bussum heeft gedaan. Mogen zijn vrouw en kinderen troost vinden om dit zware verlies te kunnen dragen.
Namens de leden van de Werkgroep Documentatie.
W.M. van Berkel 

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 240 gasten en geen leden online