HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 4


Studio Irene niet meer te redden?

H. Herrebrugh

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

De Bussumse gemeenteraad, die eerder een jaarlijkse bijdrage van f 75.000,- in de exploitatie kosten goedkeurde, kreeg op 12 november 1.1. het verzoek voorgelegd in te stemmen met de  verstrekking van een door de banken gevraagde gemeente-garantie. Feitelijk een beslissing of andermaal een stukje beeldbepalend en historisch Bussum al dan niet naar de sloper wordt verwezen. Op de twaalfde van de elfde maand van het jaar 1987 heeft de kleinste meerderheid van de aanwezige raadsleden besloten "zuinig" te zijn.

Helaas niet op het historisch gebouw met een bijna tot de middeleeuwen teruggaande voorgeschiedenis, maar op gemeentelijke garanties, hoewel in dit geval door niemand kon worden aangetoond, dat daarop ook werkelijk een beroep moet worden gedaan. Tien van de aanwezige raadsleden stemden voor, maar elf tegenstemmers, praktisch geheel bestaande uit CDA, PvdA en D66 afgevaardigden, lieten nu hun kennelijk pessimistische toekomstvisie prevaleren boven de eerder beleden stelling, dat men vóór behoud en herstel van het vcor culturele doeleinden in gebruik te nemen historisch pand zou zijn. Het is vcor de Stichting Studio Irene, die zich tot het uiterste heeft ingespannen cm met een bouwkundig en financieel goed onderbouwd plan te komen, maar ook voor de door uw H.K.B. in het leven geroepen commissie ter ondersteuriing van het behoud van het Irene-gebouw, een bittere pil. Zie en ook

De Minjster van WVC, waarop onze commissie andermaal een beroep heeft gedaan, liet zojuist weten, dat er geen kansen zijn op een verdere tegemoetkoming dan het eerder teniet doen van een extra betaling van f 25.000,--zoals die door de NOS was verlangd, indien het gebouw behouden zou blijven.
De vroegere Vitus-kapel, nu de Irene Studio heeft zich in haar rijke historie vaker aan gewijzigde omstandigheden moeten en kunnen aanpassen. Moet het nu dan maar weg "bezuinigd'' worden?

 

Zie ook

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 6-7 pag 6-7

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 4-5 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 4

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 76 gasten en geen leden online