HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 4


Studio Irene niet meer te redden?

H. Herrebrugh

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

De Bussumse gemeenteraad, die eerder een jaarlijkse bijdrage van f 75.000,- in de exploitatie kosten goedkeurde, kreeg op 12 november 1.1. het verzoek voorgelegd in te stemmen met de  verstrekking van een door de banken gevraagde gemeente-garantie. Feitelijk een beslissing of andermaal een stukje beeldbepalend en historisch Bussum al dan niet naar de sloper wordt verwezen. Op de twaalfde van de elfde maand van het jaar 1987 heeft de kleinste meerderheid van de aanwezige raadsleden besloten "zuinig" te zijn.

Helaas niet op het historisch gebouw met een bijna tot de middeleeuwen teruggaande voorgeschiedenis, maar op gemeentelijke garanties, hoewel in dit geval door niemand kon worden aangetoond, dat daarop ook werkelijk een beroep moet worden gedaan. Tien van de aanwezige raadsleden stemden voor, maar elf tegenstemmers, praktisch geheel bestaande uit CDA, PvdA en D66 afgevaardigden, lieten nu hun kennelijk pessimistische toekomstvisie prevaleren boven de eerder beleden stelling, dat men vóór behoud en herstel van het vcor culturele doeleinden in gebruik te nemen historisch pand zou zijn. Het is vcor de Stichting Studio Irene, die zich tot het uiterste heeft ingespannen cm met een bouwkundig en financieel goed onderbouwd plan te komen, maar ook voor de door uw H.K.B. in het leven geroepen commissie ter ondersteuriing van het behoud van het Irene-gebouw, een bittere pil. Zie en ook

De Minjster van WVC, waarop onze commissie andermaal een beroep heeft gedaan, liet zojuist weten, dat er geen kansen zijn op een verdere tegemoetkoming dan het eerder teniet doen van een extra betaling van f 25.000,--zoals die door de NOS was verlangd, indien het gebouw behouden zou blijven.
De vroegere Vitus-kapel, nu de Irene Studio heeft zich in haar rijke historie vaker aan gewijzigde omstandigheden moeten en kunnen aanpassen. Moet het nu dan maar weg "bezuinigd'' worden?

 

Zie ook

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 6-7 pag 6-7

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 4-5 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 4

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 42 gasten en geen leden online