HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 1


EEN VOORSPOEDIG 1988

G. M. Langemeijer 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Na een jaar waarin veel gebeurd is in onze historische kring wenst het bestuur u een gelukkig nieuwjaar toe. Wij spreken de hoop uit dat in 1988 ons ledenaantal flink zal toenemen en het enthousiasme van de leden zal groeien om nog iets meer voor de vereniging te doen. Uit vele feiten en vragen is gebleken dat wij in Bussum reeds een heel zinvolle plaats innemen.
Onze algemene ledenvergadering zal plaats vinden op: WOENSDAG 10 FEBRUARI in de bibliotheek Dr. Abraham Kuiperlaan naast het Spant om 8 uur. De agenda ligt daar om half acht. U kunt de agenda ook opvragen bij het secretariaat.
Wij hopen u allen daar te ontmoeten en in de pauze een glas wijn te heffen op het nieuwe jaar.

G. M. Langemeijer
Voorzitter

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 229 gasten en geen leden online