HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 1


EEN VOORSPOEDIG 1988

G. M. Langemeijer 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Na een jaar waarin veel gebeurd is in onze historische kring wenst het bestuur u een gelukkig nieuwjaar toe. Wij spreken de hoop uit dat in 1988 ons ledenaantal flink zal toenemen en het enthousiasme van de leden zal groeien om nog iets meer voor de vereniging te doen. Uit vele feiten en vragen is gebleken dat wij in Bussum reeds een heel zinvolle plaats innemen.
Onze algemene ledenvergadering zal plaats vinden op: WOENSDAG 10 FEBRUARI in de bibliotheek Dr. Abraham Kuiperlaan naast het Spant om 8 uur. De agenda ligt daar om half acht. U kunt de agenda ook opvragen bij het secretariaat.
Wij hopen u allen daar te ontmoeten en in de pauze een glas wijn te heffen op het nieuwe jaar.

G. M. Langemeijer
Voorzitter

 

 

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel