HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december 1987) inhoud

INHOUD

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

2     Jaarverslag Studio Irene
       H. Herrebrugh
4     Bussum in de jaren 1930 tot heden
       G. M. Langemeijer
5     De klas bij hoofdonderwijzer Siderius
       I. de Beer
15   Documentatie afdeling - Aanwinsten
       W.M. van Berkel
19   Windmolens in Bussum
       M.J.M. Heyne
26   Boekbespreking J.H. Biegel
       A. C.J. de Vrankrijker
27   Agenda activiteiten in de regio t/m maart 1988
       E. Witteveen

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 217 gasten en geen leden online