HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 3


Documentatie

W. van Riemsdijk

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Sinds de documentatieafdeling van de Historische Kring in september 1986 bij de Openbare Bibliotheek aan de Kuyperlaan is ingetrokken, is er een heleboel veranderd. De bibliotheek werd steeds voller met kasten en vitrines van de Historische Kring en op de maandagochtend is er een enthousiaste groepje vrijwilligers bezig al het aanwezige materiaal uit te zoeken en te documenteren.

Het gevolg hiervan is dat het steeds gemakkelijker wordt om al het materiaal over één bepaald onderwerp bij elkaar te zoeken. Om de leden van de Historische Kring en het publiek van de bibliotheek te laten zien wat voor materiaal er allemaal is, worden er regelmatig tentoonstellingen gehouden in de bibliotheek. Tot nu toe zijn er drie geweest.
 
De eerste tentoonstelling ging over de Brediusweg en haar verleden: mooie oude foto's van de weg, in het begin van deze eeuw, met nog nauwelijks bebouwing en hele jonge bomen. Ook werd er aandacht besteed aan de geschiedenis van bepaalde huizen en haar bewoners. Een oude plattegrond van de weg, enz. Er werd natuurlijk ook op de aktualiteit ingespeeld, n.l. het eventeel kappen van een gedeelte van de bomen, die de weg zo een karakteristiek uiterlijk geven.

De tweede tentoonstelling, twee maanden later georganiseerd, ging over de Huizerweg. Ook hier weer oude foto's en prenten, kranteberichten, die met elkaar een mooi beeld vormden van de geschiedenis van de weg. Het postkantoor, de oude leerfabriek Koelit en andere niet meer bestaande bedrijven werden zoveel mogelijk aan de vergetelheid ontrukt.

Naar aanleiding van het jubileum van de Bussumse Boekhandel werd in mei de tentoonstelling over de Bussumse uitgeverijen en boekhandels georganiseerd. Uiteraard aandacht voor de Bussumse Boekhandel en boekhandel Los. Oude interieur en exterieurfoto's, oude rekeningen, vroegere eigenaren, uitgaven door Los gedaan, vormden de hoofdmoot wat betreft de boekhandels. Er was zoals ook bij de uitgeverijen ook aandacht voor minder bekende of niet meer bestaande boekhandels. Bij de uitgeverijen ging de meeste aandacht uit naar de meest bekende: Van Dishoeck. Oude fondskatalogi uit het begin van de twintiger jaren, oude diploma's van de oprichter, mooie oude uitgaven. Ook aandacht voor o.a. uitgeverij Michon en de Kern.

De tentoonstellingen die tot nu toe zijn gehouden zijn voornamelijk tot stand gekomen dankzij de inspanningen van mevrouw Sleesen en mevrouw Foreman. Verder mag niet onvermeld blijven dat er diverse leden van de Historische Kring hun kennis en materiaal ter beschikking stellen wanneer hierom wordt gevraagd.

Waarschijnlijk wordt er na de zomervakantie, in september of oktober, een tentoonstelling georganiseerd over de apothekers en drogisterijen die in Bussum bestaan of hebben bestaan.

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 121 gasten en geen leden online