HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 2


Wij heten de volgende nieuwe leden welkom!

Eikema Hommes J. J. R. van, Rostocklaan 15
Jacobs A. Mw., Koningslaan 23
Jansen J. A. B., Regentesselaan 7
Olberts B.M., van Breestraat 191 A'dam, p.a. Gooisch Lyceum
Os den E.A. Mw., Melkweg 7
Renes G. Mw., Nassaupark 1
Reijinga-Schut C.M. Mw., Stargardlaan 12
Roos-Daalhuysen B. Mw., C. Huygenslaan 5
Rosmalen van K. Mw., Nieuwstraat 66
Schouten G.W., Scheperweg 6
Spierings T., C. Huygenslaan la
Tijman A.J., Bachlaan 17 Naarden
V.V.V. Gooi- en Vechtstreek, A. Dortsmanplein Naarden
Bosch-Gorrel S.P. Mw., Tesselschadelaan 6
van Gool H.J.A.M., Julianalaan 29 Naarden
van Gool-Eykens M. Mw., Julianalaan 29 Naarden

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 152 gasten en geen leden online