HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag  136

Van het bestuur: algemene ledenvergadering op 9-3-1994

(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

Geachte leden,

Op woensdag 9 maart 1994 hopen wij onze algemene ledenvergadering te houden aan de Huizerweg 54. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Agenda :

1. Opening.
2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 25 maart 1993.
3. Jaarverslag van de secretaris over 1993.
4. Jaarverslag van de penningmeester over 1993 en begroting de over 1994.
5. Verslag van de kascommissie over 1993 en de benoeming van een nieuwe kascommissie voor 1994.
6. Vaststellen contributie.
7. Nieuwe bestuursleden:
Dit jaar zijn volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar de heer B. Bal, penningmeester, en mevrouw P. Goddijn-Noort, secretaris. De heer G. Dijker heeft zich beschikbaar gesteld voor de funktie van penningmeester; de secretarisfunktie is nog vakant.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 83 gasten en geen leden online