HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag. 82

Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Voor u ligt alweer het laatste nummer van 1993. Ook ditmaal zijn wij er, mede dank zij u, in geslaagd om een zeer gevarieerd Contactblad samen te stellen; ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze historische kring zelfs een extra dik nummer!

U treft hierin een artikel aan over de relatie van Tan Malaka met Bussum, mevrouw Stappers-van Breemen haalt herinneringen op uit haar jeugd en de heer A. Cup vertelt over de grond waarop hij woont. Natuurlijk heeft ook mevrouw Ina de Beer weer een interessant interview. Van de heer Th. Kort kregen we een artikel over de al 90 jaar bestaande zaken van Kort Shoes. Ook kreeg onze kring door de heer Kort de beschikking over oude filmopnamen die op video zijn overgezet.

Dit brengt ons bij het volgende. Misschien heeft ook u nog filmpjes liggen over historische onderwerpen: bijvoorbeeld over het slopen van gebouwen, over optochten of evenementen. Als dit het geval is, neemt u dan kontakt op met de redaktie. Dan kan bekeken worden wat voor onze kring van belang is om op video over te nemen, waarna u de filmpjes weer terug krijgt. Wist u trouwens dat het documentatiecentrum nog steeds op zoek is naar materiaal? Alles over Bussum is bijzonder welkom. En wilt u er zeker van zijn dat uw zuinig bewaarde spullen bij ons terechtkomen, schenk deze dan bij uw leven of doe er een briefje bij voor daarna. Ook financiële schenkingen zijn welkom.

Leden die het Contactblad niet willen bewaren maar wegdoen, wijzen wij op het feit dat diverse bladen inmiddels uitverkocht zijn. Onze kring houdt zich voor oude Contactbladen aanbevolen om hiermee anderen die in Bussums historie geïnteresserd zijn te kunnen helpen.

De redaktie wenst u, naast veel leesplezier in dit Contactblad, fijne feestdagen en een gezond 1994.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 34 gasten en geen leden online