HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag. 82

Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Voor u ligt alweer het laatste nummer van 1993. Ook ditmaal zijn wij er, mede dank zij u, in geslaagd om een zeer gevarieerd Contactblad samen te stellen; ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze historische kring zelfs een extra dik nummer!

U treft hierin een artikel aan over de relatie van Tan Malaka met Bussum, mevrouw Stappers-van Breemen haalt herinneringen op uit haar jeugd en de heer A. Cup vertelt over de grond waarop hij woont. Natuurlijk heeft ook mevrouw Ina de Beer weer een interessant interview. Van de heer Th. Kort kregen we een artikel over de al 90 jaar bestaande zaken van Kort Shoes. Ook kreeg onze kring door de heer Kort de beschikking over oude filmopnamen die op video zijn overgezet.

Dit brengt ons bij het volgende. Misschien heeft ook u nog filmpjes liggen over historische onderwerpen: bijvoorbeeld over het slopen van gebouwen, over optochten of evenementen. Als dit het geval is, neemt u dan kontakt op met de redaktie. Dan kan bekeken worden wat voor onze kring van belang is om op video over te nemen, waarna u de filmpjes weer terug krijgt. Wist u trouwens dat het documentatiecentrum nog steeds op zoek is naar materiaal? Alles over Bussum is bijzonder welkom. En wilt u er zeker van zijn dat uw zuinig bewaarde spullen bij ons terechtkomen, schenk deze dan bij uw leven of doe er een briefje bij voor daarna. Ook financiële schenkingen zijn welkom.

Leden die het Contactblad niet willen bewaren maar wegdoen, wijzen wij op het feit dat diverse bladen inmiddels uitverkocht zijn. Onze kring houdt zich voor oude Contactbladen aanbevolen om hiermee anderen die in Bussums historie geïnteresserd zijn te kunnen helpen.

De redaktie wenst u, naast veel leesplezier in dit Contactblad, fijne feestdagen en een gezond 1994.

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 69 gasten en geen leden online