HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag. 81

Inhoud en bijeenkomsten

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Jaargang 9 nummer 3 * december 1993
ISSN 0920-5683
INHOUD
pagina
82 Van de redaktie
83 Van de voorzitter * A. Gouka
85 90 Jaar Kort Shoes in Bussum * Th.A.M. Kort
92 Open Monumentendag 1993 * J.H.M. Klijnman
95 Tan Malaka in Bussum (1916-1919) * J. Hekkenberg
100 Financieel jaarverslag 1993 etc. * de penningmeester
101 Curieus regionaal Dagboek 1917-1920 verschenen
105 Een beschrijving van Bussum rond 1877 * B.J.W. Bal
106 Vragen over vroeger; handleiding historische interviews
108 Wil Banis: wegenwachter op motor met zijspan * I. de Beer
114 H. Banis, de eerste burgemeester van Bussum * M.J.M. Heyne
116 De grond waarop ik woon * A. Cup
117 Informatie/documentatiecentrum C. de Jong
119 Herinneringen * A.J. Stappers-van Breemen
124 Nieuwe aanwinsten afdeling documentatie * C. de Jong
125 Lezers reageren: maarschalk Kisjes * M.G. de Leeuw
128 Het eerste notulenboek van Bussum * N. Krijnen-van Gog
130 J.H.W. Reddingius, gemeentesecretaris * F.B. Nusselder
132 Jaarverslag 1993 * de secretaris
134 De Odd Fellows in Bussum * I.O.O.F.
136 Van het bestuur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorblad: een rij klanten voor de schoenenwinkel "Jeko-lux", Nassaulaan 9 (in 1945). Zie het artikel op blz. 85.

BIJEENKOMSTEN van de Historische Kring Bussum in 1994: zie op pagina 82.
Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 86 t/m 90 Th.A.M Kort, pag. 92 J.H.M. Klijnman, pag. 103 M. van der Heide, pag. 109 t/m 112 W. Banis, pag. 127 C. Kisjes, pag. 130 de gemeente Bussum, de overige foto's H.K.B.
Kopij voor het aprilnummer graag inleveren vóór 15 maart 1994 bij de redaktie: Joke Vos, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum.
U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 36710.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.
 
BIJEENKOMSTEN: * om 20.00 uur in Huizerweg 54
Woensdag 5 januari 1994 * nieuwjaarsreceptie
Maandag 14 februari 1994 * ledenbijeenkomst
Woensdag 9 maart 1994 * jaarvergadering
Maandag 9 mei 1994 * ledenbijeenkomst
Woensdag 28 september 1994 * ledenbijeenkomst
Maandag 14 november 1994 * ledenbijeenkomst

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 25 gasten en geen leden online