HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 58

Lezers reageren: een trein stond stil (I)

auteur: J.M. Molenaar

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Lees de oproep in het vorige Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 1 (april 1993), pag. 29
en een tweede reactie in het hierna volgende
artikel Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 59-60

Ons lid de heer J.M. Molenaar stuurde een kleine aanvulling op het artikel "Een trein stond stil" van de heer G.M. Langemeijer in het vorige Contactblad. Meneer Molenaar bezit in zijn oorlogsverzameling met onder andere knipsels, een advertentie die door de Rotterdamse mannen in een lokaal blaadje werd gezet naar aanleiding van de goede zorgen van de Bussumers. De tekst luidt:

MANNEN UIT ROTTERDAM
vertoevende te Naarden-Bussum,
bedanken hierbij Roode Kruis
en burgerij dier gemeenten
voor de prachtige verzorging
aan hen besteed.

Volgens J.M. Molenaar zou men hierin een bevestiging kunnen lezen, dat – zoals destijds gefluisterd werd – die goede zorgen zo ver zijn gegaan dat een aantal mannen kon vluchten.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 84 gasten en geen leden online