HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 58

Lezers reageren: een trein stond stil (I)

auteur: J.M. Molenaar

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Lees de oproep in het vorige Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 1 (april 1993), pag. 29
en een tweede reactie in het hierna volgende
artikel Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 59-60

Ons lid de heer J.M. Molenaar stuurde een kleine aanvulling op het artikel "Een trein stond stil" van de heer G.M. Langemeijer in het vorige Contactblad. Meneer Molenaar bezit in zijn oorlogsverzameling met onder andere knipsels, een advertentie die door de Rotterdamse mannen in een lokaal blaadje werd gezet naar aanleiding van de goede zorgen van de Bussumers. De tekst luidt:

MANNEN UIT ROTTERDAM
vertoevende te Naarden-Bussum,
bedanken hierbij Roode Kruis
en burgerij dier gemeenten
voor de prachtige verzorging
aan hen besteed.

Volgens J.M. Molenaar zou men hierin een bevestiging kunnen lezen, dat – zoals destijds gefluisterd werd – die goede zorgen zo ver zijn gegaan dat een aantal mannen kon vluchten.

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes.
Voor de Open Monumentendag op 12 september is samenwerking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileumprogramma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om met de Historische Kring Bussum de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

We hebben 69 gasten en geen leden online