HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 58

Lezers reageren: een trein stond stil (I)

auteur: J.M. Molenaar

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Lees de oproep in het vorige Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 1 (april 1993), pag. 29
en een tweede reactie in het hierna volgende
artikel Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 59-60

Ons lid de heer J.M. Molenaar stuurde een kleine aanvulling op het artikel "Een trein stond stil" van de heer G.M. Langemeijer in het vorige Contactblad. Meneer Molenaar bezit in zijn oorlogsverzameling met onder andere knipsels, een advertentie die door de Rotterdamse mannen in een lokaal blaadje werd gezet naar aanleiding van de goede zorgen van de Bussumers. De tekst luidt:

MANNEN UIT ROTTERDAM
vertoevende te Naarden-Bussum,
bedanken hierbij Roode Kruis
en burgerij dier gemeenten
voor de prachtige verzorging
aan hen besteed.

Volgens J.M. Molenaar zou men hierin een bevestiging kunnen lezen, dat – zoals destijds gefluisterd werd – die goede zorgen zo ver zijn gegaan dat een aantal mannen kon vluchten.

Actueel

OMD2019

                                      

                                      

Het Open Monumentenweekend 2019 in Bussum was een doorslaand succes. Ook al was het schitterend weer, het binnenprogramma in het legendarische Concordia trok zaterdag en zondag veel belangstellenden. Vooral zaterdag zat de zaal steeds tjokvol met mensen die de film over Concordia zagen, de diverse lezingen bijwoonden en genoten van live-muziek (o.a het Toonkunstkoor). Intussen was ook de fototentoonstelling in trek.

 

Zondag was het iets rustiger, maar de Cabriobus die "plekken van plezier" in Bussum aandeed was tijdens de meeste ritten grotendeels vol. Ook nu weer werd de film goed bekeken en ook de oude foto's waren voor veel mensen aantrekkelijk. De "plekken van belang" (drie kerken, een synagoge en twee begraafplaatsen) trokken wat minder mensen dan het programma in Concordia. Maar het was mooi dat de Koepelkerk en de Spiegelkerk zaterdag meededen aan de Nationale Orgeldag. Dat gaf de openstelling een bijzondere glans (en geluid). Op de twee begraafplaatsen was het rustig, maar toch waren er bezoekers die zich graag lieten rondleiden. Al met al waren er dit OMD-weekend naar schatting duizend bezoekers.

 

Natuurlijk lieten mensen zich weer inschrijven als nieuw lid van de Historische Kring Bussum: samen met de inschrijvingen tijdens Bussum Cultureel waren dat er ruim veertig. Inmiddels is het magische ledental van duizend ruim overschreden. De grens van elfhonderd is nu gepasseerd.

Bekijk HIER  een album met foto's van het OpenMonumentenweekend

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019