HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 58

Lezers reageren: foto van bruiloftsgasten

auteur: T. Kort

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Op de oproep bij de foto van de bruiloftsgasten, die stond op bladzijde 17 in het vorige Contactblad, reageerde ons lid de heer T. Kort. Hij herkende in de dame achter de wandelwagen zijn vrouw; in de wandelwagen zat hun zoon Theo. De foto dateert niet uit 1945, maar blijkt te zijn genomen in augustus 1946.

Het meisje links op de wagen is waarschijnlijk Hilda Zijp; het meisje-met het Volendamse mutsje is Alie van Slooten.

Reakties over de identiteit van de andere jongens zijn welkom bij de redaktie.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 55 gasten en geen leden online