HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 57

Lezers reageren: foto van Ruth van Thienen

auteur: Joke Vos

Klik hier voor de pdf van dit artikel

In het vorige Contactblad stond op bladzijde 32 een foto afgedrukt van groentehandelaar Ruth van Thienen met de vraag voor welk huis met het nummer 22 de foto was genomen.

De heer J. Brave uit Loosdrecht dacht dat hij in de foto een huis aan de Ruthardlaan herkende. De erker is in de loop van de tijd echter veranderd en bevat nu glas-in-loodramen. De bewoners van Ruthardlaan 24, de familie Jongejans, konden redaktielid Joke Vos echter aan de binnenkant van hun woning de plek laten zien waar vroeger de roetjes zaten. Mevrouw Jongejans kon zelfs een oude tekening laten zien, waarop de roetjes in het bovenlicht staan afgebeeld. We mogen dus aannemen dat de foto is genomen voor Ruthardlaan 22.

Het stukje stamboom in ons vorige Contactblad bevatte een aantal storende fouten. Daarom volgt hierna het verbeterde fragment. De verbeteringen zijn vet afgedrukt.

Van Thienen.

I Jacobus.

II Jan van Thienen, zoon van Jacobus, was bleker van beroep. Hij was geboren in Bussum op 14 februari 1818 en trouwde aldaar op 14 november 1846 met Johanna Steur, bleekster, die geboren was op 9 juni 1826 en in Naarden overleed op 2 september 1871.

III Jacobus van Thienen, de zoon van Jan, was kleerbleker. Hij was geboren in Kortenhoef op 4 maart 1848 en overleed in Naarden op 10 juni 1936. Jacobus trouwde op 29 augustus 1877 in Naarden met Gerritje de Jong uit de Turfpoortstraat in Naarden, die in Naarden geboren was op 27 juni 1854.

IV Ruthgerus van Thienen, zoon van Jacobus. Geboren in Bussum op 10 december 1884 in wijk D, nummer 24. Overleden in Bussum op 10 mei 1957. Hij trouwde eerst in Bussum op 8 november 1916 met Tymetje v.d. Linden, dochter van Hendrik v.d. Linden, koetsier, en Tymetje Hilhorst. Tymetje werd geboren op 20 maart 1888 in Bussum en overleed aldaar op 4 okt. 1925. Ruth van Thienen hertrouwde met Alida ter Weijde, geboren 20 mei 1888 in Bussum en aldaar overleden op 18 september 1963, dochter van Jan ter Weijde en Johanna Ernst.
Uit dat huwelijk zijn twee dochters geboren:
1. Timothea Gerarda Maria, geboren Bussum 13 april 1928;
2. Johanna Gerarda Antonia, geboren Bussum 25 febr. 1930.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 21 gasten en geen leden online