HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 41

Inhoud en bijeenkomsten

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Jaargang 9 nummer 2 * september 1993
ISSN 0920-5683
INHOUD
pagina
42 Van de voorzitter * A. Gouka
44 Een klein kerkje naast de grote Majella * ds. P.J.C. Korver
49 Drie generaties juweliers Susan * I. de Beer
57 Lezers reageren: foto van Ruth van Thienen * J. Vos
58 Lezers reageren: foto van bruiloftsgasten * T. Kort
58 Lezers reageren: een trein stond stil * A. Cup/J.M. Molenaar
60 Maarschalk Kisjes * I. de Beer
61 Koek op de mouw * J. Vos
62 Het huis Hamerstraat 56 - 58 * J. Andriessen-van Zuijlen
64 Bomen hebben iets . . . * F.X.J. Baneke
68 Een beschrijving van Bussum uit 1845 (vervolg) * B. Bal
69 H. van den Berg vertelt over de AAB * J. Vos
73 Werkgroep documentatie * W.M. van Berkel
73 Werkgroep architectuur * C. de Jong
75 Werkgroep dorpskern
76 Onderwerpen voor historische jeugdboeken gevraagd
77 De Sint Jozefkerk 40 jaar * J.H.M. Klijnman
78 Goede gedienstige * I. de Beer
79 Cursusaanbod 1993-1994

Voorblad: kerkgebouw NPB, Nieuwe Hilversumseweg hoek Iepenlaan

BIJEENKOMSTEN dit jaar:
Woensdag 22 september 1993 * ledenbijeenkomst; de heer L. Smink vertoont een 8 mm-film over evenementen rond station Naarden-Bussum tussen 1973 en 1985.
Woensdag 10 november 1993 ledenbijeenkomst; mevrouw N. Langemeijer maakt een dia-wandeling door Bussum.
* om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Dr. Abr. Kuyperlaan.

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 46 en 47 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, pag. 49 t/m 54 familie Susan, pag. 61 mevr. A. Terschuur, pag. 62 en 63 mevr. J. Andriessen, pag. 69 en 70 H. van den Berg, de overige foto's H.K.B.
Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór 15 november 1993 bij de redaktie: Joke Vos, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum, zodat het Contactblad met de feestdagen bezorgd is.

U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 135 gasten en geen leden online