HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 41

Inhoud en bijeenkomsten

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Jaargang 9 nummer 2 * september 1993
ISSN 0920-5683
INHOUD
pagina
42 Van de voorzitter * A. Gouka
44 Een klein kerkje naast de grote Majella * ds. P.J.C. Korver
49 Drie generaties juweliers Susan * I. de Beer
57 Lezers reageren: foto van Ruth van Thienen * J. Vos
58 Lezers reageren: foto van bruiloftsgasten * T. Kort
58 Lezers reageren: een trein stond stil * A. Cup/J.M. Molenaar
60 Maarschalk Kisjes * I. de Beer
61 Koek op de mouw * J. Vos
62 Het huis Hamerstraat 56 - 58 * J. Andriessen-van Zuijlen
64 Bomen hebben iets . . . * F.X.J. Baneke
68 Een beschrijving van Bussum uit 1845 (vervolg) * B. Bal
69 H. van den Berg vertelt over de AAB * J. Vos
73 Werkgroep documentatie * W.M. van Berkel
73 Werkgroep architectuur * C. de Jong
75 Werkgroep dorpskern
76 Onderwerpen voor historische jeugdboeken gevraagd
77 De Sint Jozefkerk 40 jaar * J.H.M. Klijnman
78 Goede gedienstige * I. de Beer
79 Cursusaanbod 1993-1994

Voorblad: kerkgebouw NPB, Nieuwe Hilversumseweg hoek Iepenlaan

BIJEENKOMSTEN dit jaar:
Woensdag 22 september 1993 * ledenbijeenkomst; de heer L. Smink vertoont een 8 mm-film over evenementen rond station Naarden-Bussum tussen 1973 en 1985.
Woensdag 10 november 1993 ledenbijeenkomst; mevrouw N. Langemeijer maakt een dia-wandeling door Bussum.
* om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Dr. Abr. Kuyperlaan.

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 46 en 47 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, pag. 49 t/m 54 familie Susan, pag. 61 mevr. A. Terschuur, pag. 62 en 63 mevr. J. Andriessen, pag. 69 en 70 H. van den Berg, de overige foto's H.K.B.
Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór 15 november 1993 bij de redaktie: Joke Vos, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum, zodat het Contactblad met de feestdagen bezorgd is.

U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 89 gasten en geen leden online