HOME HKB
Open Menu

Bussum historisch tijdschrift, jaargang 32, nummer 3 (december 2016), pag 25


De grootste smulpaap uit de Bussumse historie

Nol Verhagen

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

De grootste smulpaap uit de geschiedenis van Bussum is ongetwijfeld de Vieze Man die in 1982 binnenstapte bij Tönis Bonbonnerie aan de Kerkstraat en daar een keurig gesoigneerde verkoopster aantrof. Ze weet duidelijk niet goed raad met deze vreemde snoeshaan die, alvorens een pond bonbons te kopen, eerst even wil proeven. Meneer is bepaald kieskeurig: de bonbon mag niet hard zijn en ook niet bitter. Nee, hij moet zacht zijn, van melkchocola, en hij moet nat en zoet in de mond zijn. De eerste proef mislukt doordat de Vieze Man de bonbon per ongeluk te schielijk doorslikt. De tweede proef draait ook uit op een teleurstelling, want de Vieze Man moet er bijna van overgeven. Hij is gelukkig zo kies om dat niet in de winkel te doen. Na het verlaten van de winkel steekt hij over naar Banketbakkerij Veerman aan de overkant van de straat om daar zijn geluk te beproeven met een amandelkoekje.

Van Kooten en de Bie, of liever Koot en Bie, hebben Bussum regelmatig gebruikt als decor voor hun sketches. Ook de oudere jongeren Koos Koets en Robbie Kerkhof stuiten bij hun eerste gezamenlijke optreden in november 1985 op een Bussumse delicatesse, de moorkop die bij Banketbakkerij Olsthoorn aan de Brinklaan voor de deur stond. Ze besluiten ter plekke om van die moorkop het logo van hun Stichting te maken, maar dan geschreven als ‘morekop’, een doordenkertje uit de koker van Koos, “omdat wij more in de kop hebben dan jonge jongeren”. Als ze er vanaf station Naarden-Bussum mee naar het Haagse Binnenhof willen reizen om subsidie te werven, moeten ze er tot grote verontwaardiging van Koos een kinderkaartje voor kopen. 

Bij gebrek aan middelen moet Robbie in Bussum achterblijven. Waarbij Bussum model staat voor Juinen, u weet wel, het stadje dat voortvarend bestuurd wordt door burgemeester Van der Vaart en vooral door wethouder Hekking.

Heden ten dage kroont die moorkop de luifel van goudsmid Rood Goud Zilver op Brinklaan 20A. Hij is daarom van kleur verschoten, waardoor de toef slagroom nu rood is!

 

 

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 131 gasten en geen leden online