HOME HKB
Open Menu

Bussum historisch tijdschrift, jaargang 32, nummer 3 (december 2016), pag 3


Smullen in Bussum

Van de redactie

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het eeuwfeest van slager Verkleij in oktober vormde voor de redactie de aanleiding om een aflevering van het Bussums Historisch Tijdschrift in het teken te stellen van culinaire genoegens: Smullen in Bussum. Een toepasselijker onderwerp is in deze decembermaand natuurlijk nauwelijks te vinden.

In dat kader hebben we een aantal Bussumse handelaren in levensmiddelen onder de loep genomen. Niet zozeer gastronomische hoogvliegers, maar gewoon een slager, een melkboer, een vishandel, een banketbakker, een groothandel. In hun verhalen valt op dat ze allemaal vrij eenvoudig begonnen zijn, maar al snel overgingen tot wat we nu diversificatie zouden noemen, die in het geval van Griffioen er zelfs toe leidde dat melk in wijn veranderde. Ook hebben ze allemaal ingespeeld op de behoefte aan kant-en-klare schotels, of het nu salades zijn, of nasi, of paella of lasagna. Die ‘gemakzucht’ speelt niet alleen in de particuliere huishoudens, maar kennelijk ook in de horeca, zoals uit het verhaal van Hocras Keuken blijkt. Dat is geen verschijnsel van vandaag of gisteren, zoals goed is te zien in de ‘story’ van melkboer Griffioen, waar winkelierster Christina Majoor al kort na de oorlog begon met een vorm van catering. Voor bakker Van de Koppel was dat zelfs voor de oorlog al ‘gesneden koek’. Opmerkelijk is verder de nadruk die de ambachtelijkheid in al die verhalen krijgt: zelfgemaakte paaseieren, hausgemachte Hausmacher, zelfgekookte gerechten, tot op de dag van vandaag.

       Opmerkelijk is de nadruk
die de ambachtelijkheid
in al die verhalen krijgt.

Jan Willem Henfling rondt zijn doorwrochte relaas over de betekenis van de boekweit in het Gooi af en bestrijdt, in navolging van De Vrankrijker, het hardnekkige misverstand dat de schapenhouderij en de boekweitteelt onlosmakelijk met elkaar verbonden zouden zijn. En wist u dat Archibald al meer dan honderd jaar de hoek van de Brinklaan en de Brediusweg bezet houdt? Frank de Groot schrijft de geschiedenis van dit etablissement, dat nog niet zo lang geleden een enigszins bedenkelijke reputatie had!

Tot slot een artikel van Klaas Oosterom dat niets met eten en drinken van doen heeft: de geschiedenis van de familie Kruyt, die rond de voorlaatste eeuwwisseling in Bussum woonde. Hugo Kruyt was een bekende van Albert Einstein en mede-oprichter van TNO. Zijn oudere broer Willy was een rechtlijnige politicus die na de Eerste Wereldoorlog voor de pacifistische Bond van Christen-Socialisten in de Tweede Kamer zat en zich later zelfs tot het communisme bekeerde, wat hem nog duur is komen te staan.

Denk onder de kerstboom nog eens terug aan al die middenstanders van vijftig, zestig jaar geleden, die zich rond deze tijd van het jaar in het zweet werkten om het onze ouders en grootouders naar de zin te maken!

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 74 gasten en geen leden online