HOME HKB
Open Menu

Bussum historisch tijdschrift, jaargang 32, nummer 2 (september 2016), pag 17


Rectificatie

(van de redactie)

 

Klik hier voor de PDF-versie van dit artikel
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

 

Wikipedia is natuurlijk een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie; maar soms helaas ook een dwaalspoor. Zo klopten er een paar dingen niet in Bussums Historisch Tijdschrift 32/1 (2016) 9-11

De kleindochter van een zus van Floris Vos citeert uit de herinneringen van haar grootmoeder:
Vele zijn de scholen die hij bezocht heeft. Iedereen kende hem om zijn geestigheid, de talloze grappen die hij uithaalde. Hij speelde comedie, imiteerde mensen, kostelijk .... Na een kostschool in Arnhem bezocht te hebben, ging hij naar Fiume om zich in het houtbedrijf te bekwamen, maar toen Vader kort na zijn terugkomst ziek werd en stierf, wilde hij, toen 24 jaar, niet in de houtzaak.
Van een gymnasiale opleiding of een voorgenomen medicijnenstudie was zijn zus en dier kleindochter niets bekend.

Tot overmaat van ramp plaatsten we ook een verkeerde foto. De man met het kale hoofd is Gerrit Jan Vos, een Bussumse architect. Hierbij de foto van de echte Floris Vos…

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 96 gasten en geen leden online