HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift. jaargang 32 nummer 1 (april 2016). pag. 23


Rectificatie

(van de redactie)

Een oplettende lezer van BHT, wees ons op twee vergissingen in één zin in het artikel over de firma Roks in de vorige aflevering van ons tijdschrift. Daarin stond dat bij verkiezingen voor de Duitse Reichstag op 15 juli 1932 de Nationaal Socialisten van Hitler de meerderheid verkregen. In werkelijkheid vonden die verkiezingen plaats op 31 juli, en bovendien veroverden de Nationaal Socialisten geen meerderheid: zij werden, met 37,3% van de stemmen, ‘slechts’ de grootste partij. De Nationaal Socialisten waren overigens niet alleen in Duitsland populair. De Nederlandse NSB, opgericht in 1932, had in het Gooi veel aanhang. Al in 1932 was er de Bussumse Groep 101, en in 1933 beschikte de NSB in Bussum al over een Kringhuis, gevestigd in villa Schoonoord aan de Koningslaan. Hilversum had zelfs nog eerder zo’n Kringhuis. En bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1935 behaalde de NSB in Bussum ruim 10% van de stemmen! De liefde bekoelde gelukkig snel: bij de parlementsverkiezingen van 1937 behaalde de NSB nog maar ruim 6,5% van de stemmen.

 

 

Actueel

Kaartenproject afgerond

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum. Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond. Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !

Foto van de maand

Het Mouwtje - ze zijn er weer

                                                                                            Foto J. van Hassel