HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift. jaargang 32 nummer 1 (april 2016). pag. 22


Bye Bye Bussum

(van de redactie)

Volgende maand verschijnt onder deze titel een boek dat terugblikt op (bijna) 200 jaar Bussum als zelfstandige gemeente: van 1 januari 1817 tot 1 januari 2016. In die tijd veranderde Bussum van een armoedig boerendorp in een welvarende forenzenplaats, met de Spoorwegen in de rol van de prins die in 1874 de schone slaapster wakker kuste. Dit boek doet in een vijftigtal korte artikelen en heel veel illustraties verslag van dit sprookje. Van de ruzie met Naarden aan het begin van de negentiende eeuw en het Koninklijk Besluit waarbij Bussum zelfstandig werd tot de eerste televisie-uitzending vanuit Bussum en het rumoer rond het Centrumplan in de jaren 70 van de twintigste eeuw. Bussum maakt nu deel uit van Gooise Meren. Maar het sprookje leeft in onze herinnering voort.

Het boek is een initiatief van Entermedia, uitgeefster van onder andere BussumsNieuws, maar voor de inhoud tekent Nol Verhagen, redacteur van BHT, bijgestaan door een team van de Historische Kring Bussum.

 

Actueel

Kaartenproject afgerond

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum. Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond. Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !

Foto van de maand

Het Mouwtje - ze zijn er weer

                                                                                            Foto J. van Hassel