HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift. jaargang 32 nummer 1 (april 2016). pag. 3


Grootste gemene deler of kleinste gemene veelvoud?

Van de redactie

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Sinds 1 januari is het eindelijk zover: Bussum vormt samen met Naarden en Muiden één gemeente. Het is bijna 200 jaar geleden dat het gehucht Bussum (800 inwoners) zich met enige moeite wist los te maken uit de knellende omarming van de stad Naarden (3000 inwoners). En het is ongeveer 100 jaar geleden dat het villadorp Bussum (18000 inwoners) weer aansluiting begon te zoeken met het vestingstadje Naarden (5000 inwoners), vooral omdat Bussum uit haar krap bemeten jasje begon te groeien en ruimte nodig had voor verdere uitbreiding. Dat feest ging toen niet door. Het heeft Bussum niet belet verder te groeien naar 42000 inwoners in 1966 – en nu zijn het er nog altijd 33000. Ook Naarden heeft met vandaag de dag 17000 inwoners niet stilgezeten. Nieuw in het verhaal is de oudste van de drie, Muiden, dat al meer dan duizend jaar aan de monding van de Vecht ligt en destijds Amuda heette: mond(ing) van de Aa, want zo heette de Vecht toen nog. Voor de statistiek: Muiden heeft tezamen met de woonkern Muiderberg momenteel ongeveer 6500 inwoners.

Het leek de redactie van BHT een goed idee ter gelegenheid van de fusie eens bij de buurgemeenten langs te gaan. Veel Bussumers, zeker de leden van de Historische Kring Bussum, zullen heus wel iets weten van de historie van Muiden en Naarden en vertrouwd zijn met de vesting en het Muiderslot. Maar hun kennis kan vast nog wel aangevuld worden. Daarom vroegen we onze collega’s in de beide buurgemeenten ieder drie ‘verhalen’ te vertellen uit hun lokale geschiedenis, die waarschijnlijk niet bij iedereen bekend zijn. Opmerkelijk is dat in drie van de zes verhalen de dood een belangrijke rol speelt. Ayla Blüm was onze linking pin met de Historische Kring Stad Muiden (HKSM). Zij diepte uit de Muidense historie een verhaal op over een van de weinige politieke moorden in de vaderlandse geschiedenis. De dood speelt helaas ook een belangrijke rol in de lange geschiedenis van de Muidense kruitfabriek De Krijgsman. Bij de Muidense tol werd gelukkig alleen ruzie gemaakt, in het bijzonder door een markante figuur uit de lokale historie, Floris Vos, die zelfs de opheffing van de tol wist te bewerkstelligen.

Opmerkelijk is dat er in drie van de zes verhalen de dood een belangrijke rol speelt                           
   

Anne Medema, de archivaris van het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (voorheen Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen), tekende persoonlijk voor de drie Naardense verhalen, over de opmerkelijke vorm van de Algemene Burgerlijke Begraafplaats van Naarden, de roemruchte Matthäustraditie en het oudste stuk dat het archief bezit. Klaas Oosterom bericht over een aantal initiatieven van de nieuwe gemeente in samenwerking met de erfgoed-organisaties uit de ‘deelgemeenten’, om de inwoners van de vier woonkernen wat meer met elkaars heden en verleden vertrouwd te maken – hetzelfde wat wij met deze aflevering van BHT beogen.

Is de geschiedenis onze grootste gemene deler, of juist ons kleinste gemene veelvoud? Iets om over na te denken. Als u daar een antwoord op weet of een mening over heeft, zullen we dat graag in onze volgende aflevering publiceren.

 

Actueel

Kaartenproject afgerond

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum. Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond. Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !

Foto van de maand

Het Mouwtje - ze zijn er weer

                                                                                            Foto J. van Hassel