HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 96


Verslag van de algemene ledenvergadering

(van de secretaris)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Deze vergadering werd gehouden op 14 maart 1996 in het gebouw aan de Huizerweg 54 in Bussum. Aanwezig waren 28 personen. Mevr. I. de Beer was met kennisgeving afwezig.

Na de opening door de voorzitter werd vastgesteld dat voor deze vergadering geen stukken waren binnengekomen. Nadat in de notulen van de ledenvergadering van 1995 werd gewijzigd dat niet de kascontrolecommissie de penningmeester dechargeert maar dat ze dit aan de ledenvergadering adviseert, werden genoemde notulen zonder verdere wijziging goedgekeurd.

Het verslag van de penningmeester werd na enige vragen over een aantal opgevoerde posten goedgekeurd. De kascontrolecommissie adviseert de aanwezigen de penningmeester onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden te dechargeren. Dit advies wordt zonder meer opgevolgd. De begroting alsmede het beleidsplan voor 1996 worden goedgekeurd.

Omdat er zich geen kandidaat heeft gemeld om de penningmeester op te volgen, zal de secretaris voorlopig deze taak op zich nemen.

De heer Smeele is aftredend als lid van de kascontrolecominissie, in zijn plaats komt de heer H. Bierman, reserve is de heer Van de Tweel. Voor 1996 bestaat de commissie dus uit de heren Jansen en Bierman.

Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld. Is de inboedel van de HKB verzekerd? Antwoord: de HKB is uitgebreid verzekerd. Zijn er inventarislijsten? Antwoord: ja. Het bestuur zal zich later omtrent deze kwestie laten informeren door een deskundige. De Stichting Godelinde wil in het blad dat zij uitgeeft een ledenwerfkaart voor de HKB bijsluiten. Zij heeft hiervoor ongeveer 700 stuks nodig.

De voorzitter deelt nog mede, dat de heer en mevrouw Langemeijer voor hun activiteiten voor Bussum de 'Kleine Johannes' hebben gekregen. Tijdens de Open Monumentendag zal de watertoren te bezichtigen zijn.

De heer Bos van TVE vertelt over het reilen en zeilen van deze vereniging en roept ieder op om ook lid te worden. Hierna dankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en wenst allen wel thuis.

 
Actueel

Graf van Maria Mispelblom Beijer gevonden

Het vasthoudende speurwerk van Margreet de Broekert naar leven en werk van kunstenares en dierenactiviste Maria Mispelblom Beijer-Theunissen heeft nu ook de locatie van haar graf opgeleverd: de Oude Begraafplaats Naarden. Dat gebeurde met hulp van de Gemeente Gooise Meren en de Stichting tot behoud van de Oude Begraafplaats Naarden. Kort geleden vond Margreet de Broekert de overlijdensadvertentie waarin stond dat ze daar was begraven.

Lees meer...

Foto van de maand

Januari 2021

Ruim 100 jaar geleden kwam er in Bussum een Amsterdamse foto-handelaar wonen, Johan Guy de Coral, die 4 fotozaken in het land bezat, statiefoto’s maakt en de fotografie breed propageerde. In de 1ste W.O. hield hij zich bezig, samen met Van Dishoeck, met de opvang en tijdelijke huisvesting van vele Vlaamse vluchtelingen. Hij bekleedde bestuursfuncties bv. van Verenigingsgebouw “Concordia" en in het Feestcomité 25-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina.

De box op de afbeelding is een vlakplaatcamera met zijn naam als merknaam!  Wie bezit zo’n fraaie oude camera met het naambordje: Guy de Coral erop? Of een foto van hem? Of andere producten van deze hof-leverancier en -fotograaf?  De HKB hoort hier graag meer over.

Deze bijzondere Bussumer woonde overigens vanaf 1903 in villa Gertrude, op de Albrechtlaan nr. 1 (zie foto van de maand mei 2020). Hij stierf in 1930, 62 jaar oud en is begraven in Bussum.

Hier een overzicht van alle foto's van de maand 

We hebben 24 gasten en geen leden online