HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 96


Verslag van de algemene ledenvergadering

(van de secretaris)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Deze vergadering werd gehouden op 14 maart 1996 in het gebouw aan de Huizerweg 54 in Bussum. Aanwezig waren 28 personen. Mevr. I. de Beer was met kennisgeving afwezig.

Na de opening door de voorzitter werd vastgesteld dat voor deze vergadering geen stukken waren binnengekomen. Nadat in de notulen van de ledenvergadering van 1995 werd gewijzigd dat niet de kascontrolecommissie de penningmeester dechargeert maar dat ze dit aan de ledenvergadering adviseert, werden genoemde notulen zonder verdere wijziging goedgekeurd.

Het verslag van de penningmeester werd na enige vragen over een aantal opgevoerde posten goedgekeurd. De kascontrolecommissie adviseert de aanwezigen de penningmeester onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden te dechargeren. Dit advies wordt zonder meer opgevolgd. De begroting alsmede het beleidsplan voor 1996 worden goedgekeurd.

Omdat er zich geen kandidaat heeft gemeld om de penningmeester op te volgen, zal de secretaris voorlopig deze taak op zich nemen.

De heer Smeele is aftredend als lid van de kascontrolecominissie, in zijn plaats komt de heer H. Bierman, reserve is de heer Van de Tweel. Voor 1996 bestaat de commissie dus uit de heren Jansen en Bierman.

Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld. Is de inboedel van de HKB verzekerd? Antwoord: de HKB is uitgebreid verzekerd. Zijn er inventarislijsten? Antwoord: ja. Het bestuur zal zich later omtrent deze kwestie laten informeren door een deskundige. De Stichting Godelinde wil in het blad dat zij uitgeeft een ledenwerfkaart voor de HKB bijsluiten. Zij heeft hiervoor ongeveer 700 stuks nodig.

De voorzitter deelt nog mede, dat de heer en mevrouw Langemeijer voor hun activiteiten voor Bussum de 'Kleine Johannes' hebben gekregen. Tijdens de Open Monumentendag zal de watertoren te bezichtigen zijn.

De heer Bos van TVE vertelt over het reilen en zeilen van deze vereniging en roept ieder op om ook lid te worden. Hierna dankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en wenst allen wel thuis.

 
Actueel

Documentatiecentrum dicht


De Coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de activiteiten van de Historische Kring Bussum.
De Algemene Leden Vergadering die 19 maart zou plaatsvinden is afgelast en het Bestuur acht het niet verantwoord het Documentatiecentrum open te houden.
Dat is in ieder geval tot 28 april gesloten. 

Foto van de maand

April 2020

De rubriek foto van de maand heeft een verandering ondergaan. Tot nu toe kon u hier steeds recente foto’s aantreffen. We gaan ons nu richten op historische foto’s en met name foto’s waar we nog geen informatie over hebben. Waar en wanneer is die genomen, wie staan er op etc. Wilt u ons helpen onze vragen te beantwoorden. Uw reactie kunt u sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mathilde

Deze naam vindt u boven aan de gevel van dit huis. Dat was in ieder geval zo in 1918. In de volgende jaren zijn er diverse bouwkundige wijzingen doorgevoerd en is de naam verwijderd. De woning staat gelukkig nog ergens in Bussum. Weet U waar ?

De foto is aanklikbaar voor vergroting

We hebben 75 gasten en geen leden online