HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 83


Monument in ruste

Auteur: Jan Ros

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De heer Jan Ros stuurde de redache een gedicht dat hij heeft gemaakt over de Sint Vituskerk. Een monument dat volgens hem aan zijn lot wordt overgelaten, jaar na jaar verstrijkt zonder dat van enige fysieke actie sprake is.

J Ros vraagt zich af of er nog uitzicht is. Telkens als hij langs de kerk komt bekruipt hem het gevoel dat de tijd ons zal inhalen.

Monument in ruste

Sint Vituskerk Bussum Anno 1996

Binnen hangt de stilte
in scheuten. Herinnering haakt naar
luister die er zetelt in gemis.

Vergeefs dwingt zich de loze
blik voorbij de vergrendelde deuren -
zonlicht is bij machte zich te werpen
op de vloer als een koppig memoriaal.

Achter verstrooide ogen
schuilen nog beelden van weleer zoals
wolkend wierook
uit een dansend vat
over buigende hoofden.

Behoudendheid trappelt in strijd-
tenue waar tijd toeslaat met voorbij.

Zie, hoe de leegte heerst - hoe
muren hinken op hun buitenkant.

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 125 gasten en geen leden online