HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 83


Monument in ruste

Auteur: Jan Ros

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De heer Jan Ros stuurde de redache een gedicht dat hij heeft gemaakt over de Sint Vituskerk. Een monument dat volgens hem aan zijn lot wordt overgelaten, jaar na jaar verstrijkt zonder dat van enige fysieke actie sprake is.

J Ros vraagt zich af of er nog uitzicht is. Telkens als hij langs de kerk komt bekruipt hem het gevoel dat de tijd ons zal inhalen.

Monument in ruste

Sint Vituskerk Bussum Anno 1996

Binnen hangt de stilte
in scheuten. Herinnering haakt naar
luister die er zetelt in gemis.

Vergeefs dwingt zich de loze
blik voorbij de vergrendelde deuren -
zonlicht is bij machte zich te werpen
op de vloer als een koppig memoriaal.

Achter verstrooide ogen
schuilen nog beelden van weleer zoals
wolkend wierook
uit een dansend vat
over buigende hoofden.

Behoudendheid trappelt in strijd-
tenue waar tijd toeslaat met voorbij.

Zie, hoe de leegte heerst - hoe
muren hinken op hun buitenkant.

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 103 gasten en geen leden online