HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 76


Lezers reageren:  een foto genomen in het Sint Josephpark

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Zie gerelateerde artikelen:
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12, nr. 1 (mei 1996), pag. 21
en
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12, nr. 2 (september 1996), pag. 51

Naar aanleiding van de foto op bladzijde 21 van het Contactblad van mei en de reactie daarop op bladzijde 51 van het Contactblad van september 1996 meldde mevrouw Van der Poel ons dat het Hongaarse meisje op de foto 1996  niet Ilona heet maar Boriska. Boriska kwam uit Boedapest.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 263 gasten en geen leden online