HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 75-76


Tentoonstelling over Isaac da Costalaan

Auteur: Henk Hendrikse

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Na een druk bezochte opening van de expositie was het wachten op de bezoekers. En die kwamen de eerste dagen maar mondjesmaat, zo weinig ze& dat de inrichters van detentoonstelling elkaar soms aankeken met de vraag in de ogen: "Hebben we hiervoor al die moeite gedaan ?" Maar dat veranderde vrijwel onmiddelhjk toen er een artikel in De Gooi- en Eedander verscheen. Vanaf dat ogenblik is er een enorme belangstelling geweest en konden we tegen de 200 bezoekers verwelkomen. Wij beschouwen dat als een enorm succes voor een tentoonstelling over een zo beperkt onderwerp als één straat, en dan nog een kleine straat. Oorspronkelijk was de opzet veel aandacht te besteden aan de architectuur en wel in het bijzonder van de Amsterdamse School. Enkele architecten (Negrijn, Van Dusschoten en Vos) hebben in de Isaac da Costalaan enkele typische voorbeelden van deze school gebouwd. Maar gaandeweg bleek er nog veel meer leuke informatie boven tafel te komen. Dit werd blijkbaar ook op prijs gesteld door de bezoekers, af en toe leek het een reünie van mensen die elkaar m jaren niet gezien hadden en allerlei jeugdherinneringen gingen ophalen. Een dochter van architect Van Dusschoten was aangenaam verrast de naam van haar vader zo vaak tegen te komen. Een ander echtpaar zag ineens een foto van opa hangen. Opa bleek architect Vos te zijn. Het laat zich begrijpen dat de verhalen los kwamen, van al deze verhalen zou een boekje te schrijven zijn. We beraden ons hierop maar de kosten hiervan zullen wel erg hoog zijn, zeker vanwege de beperkte oplage.

Zeker vermeld dient nog te worden de bezoeken van vertegenwoordigers van de historische hgen van Weesp en Nederhorst den Berg.

In Weesp, uiteraard veel rijker aan historie, wil men ook aandacht besteden aan één bepaalde straat. Een soort 'verenigingsspionage' dus, maar hartelijk welkom.

Het enige minpuntje was de plaatsing van de panelen, in het bijzonder voor de wat kleinere mensen die er wat moeite mee hadden. Maar dat was nu eenmaal niet anders enmisschien kan een volgende expositie in een meer gesclukte ruimte plaatsvinden.

Samenvattend: voor iedereen (bezoekers en samenstellers) erg leuk en inspirerend om nog eens zoiets te organiseren.

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 34 gasten en geen leden online