HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 66


Van het bestuur

Auteur: Gerard Dijker (voorzitter)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Met een korte terugblik op 1996 mag worden gememoreerd dat onze Historische Kring Bussum ook dit jaar weer zeer actief is geweest.

Ons Contactblad, dat 3 keer per jaar verschijnt, bevatte zeer lezenswaardige artikelen, onder meer over (oud-) Bussumse ondernemers. De lay-out is inmiddels aangepast, hetgeen het leesgemak heeft bevorderd.

De belangstelling van leden en niet-leden voor ons informatie- en documentatiecentrum m 'ons eigen huis' aan de Huizerweg 54 was wederom boven verwachting. Dat gold ook voor de drie ledenbijeenkomsten in juni, september en november.De opkomst was groot.

Met veel inzet hebben de werkgroepen hun onderzoekswerkzaamheden voortgezet. Meer en meer wordt gebruik gemaaict van de computer als 'naslagwerk'. De Open Monumentendag op 14 september was gewijd aan het Industrieel Erfgoed. Ook hier heeft onze Kring 'acte de présence' gegeven. Hoogtepunt was de tentoonstelling over de Isaac da Costalaan die van 18 september tot en met 18 oktober was te bezichtigen op de Huizerweg 54.

Daarnaast is medewerking verleend aan de Stichting tot beheer en behoud van Werk IV.

De oproep aan onze leden om de ledenwerffolder eens aan de buurman te geven heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. Het bestuur wil de oproep herhalen: werf een nieuw lid, dat zal ons draagvlak versterken en dat hebben wij nodig. U kunt daarbij gebruik maken van de bon in dit Contactblad.

Ondanks de snelle afbouw van de subsidie van de gemeente Bussum is onze financiële positie redelijk. Dit is voomamelijk toe te schrijven aan het feit dat veel leden meer contributie hebben overgemaakt dan het minimum.Daarvoor dank!

In 1997 hopen wij weer een interessante tentoonstelling samen te stellen. De ondersteuning aan de Stichting tot behoud en beheer van Werk IV is eveneens een punt waar we aandacht aan willen besteden.

Verder wil het bestuur u wijzen op de uitgave 'In Bussum hebben straten namen...'. Dit is een uniek en bovendien zeer leesbaar naslagwerk voor (oud-) Bussumers, dat tegen de prijs van f 27,40 (winkelwaarde f 29,90) op de Huizerweg 54 te verknjgen is. Een leuk kado voor onder de kerstboom.

Ten slotte wens ik u namens het bestuur prettige fbestdagen en een goed 1997 toe.

Namens het bestuur,
Gerard Dijker (voorzitter)

Het informatie/documentatiecentruma an de Huizerweg 54 in Bussum is op de vrijdagen 27 december 1996 en 3 januari 1997 niet geopend.

 

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 70 gasten en geen leden online