HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 66


Van het bestuur

Auteur: Gerard Dijker (voorzitter)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Met een korte terugblik op 1996 mag worden gememoreerd dat onze Historische Kring Bussum ook dit jaar weer zeer actief is geweest.

Ons Contactblad, dat 3 keer per jaar verschijnt, bevatte zeer lezenswaardige artikelen, onder meer over (oud-) Bussumse ondernemers. De lay-out is inmiddels aangepast, hetgeen het leesgemak heeft bevorderd.

De belangstelling van leden en niet-leden voor ons informatie- en documentatiecentrum m 'ons eigen huis' aan de Huizerweg 54 was wederom boven verwachting. Dat gold ook voor de drie ledenbijeenkomsten in juni, september en november.De opkomst was groot.

Met veel inzet hebben de werkgroepen hun onderzoekswerkzaamheden voortgezet. Meer en meer wordt gebruik gemaaict van de computer als 'naslagwerk'. De Open Monumentendag op 14 september was gewijd aan het Industrieel Erfgoed. Ook hier heeft onze Kring 'acte de présence' gegeven. Hoogtepunt was de tentoonstelling over de Isaac da Costalaan die van 18 september tot en met 18 oktober was te bezichtigen op de Huizerweg 54.

Daarnaast is medewerking verleend aan de Stichting tot beheer en behoud van Werk IV.

De oproep aan onze leden om de ledenwerffolder eens aan de buurman te geven heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. Het bestuur wil de oproep herhalen: werf een nieuw lid, dat zal ons draagvlak versterken en dat hebben wij nodig. U kunt daarbij gebruik maken van de bon in dit Contactblad.

Ondanks de snelle afbouw van de subsidie van de gemeente Bussum is onze financiële positie redelijk. Dit is voomamelijk toe te schrijven aan het feit dat veel leden meer contributie hebben overgemaakt dan het minimum.Daarvoor dank!

In 1997 hopen wij weer een interessante tentoonstelling samen te stellen. De ondersteuning aan de Stichting tot behoud en beheer van Werk IV is eveneens een punt waar we aandacht aan willen besteden.

Verder wil het bestuur u wijzen op de uitgave 'In Bussum hebben straten namen...'. Dit is een uniek en bovendien zeer leesbaar naslagwerk voor (oud-) Bussumers, dat tegen de prijs van f 27,40 (winkelwaarde f 29,90) op de Huizerweg 54 te verknjgen is. Een leuk kado voor onder de kerstboom.

Ten slotte wens ik u namens het bestuur prettige fbestdagen en een goed 1997 toe.

Namens het bestuur,
Gerard Dijker (voorzitter)

Het informatie/documentatiecentruma an de Huizerweg 54 in Bussum is op de vrijdagen 27 december 1996 en 3 januari 1997 niet geopend.

 

Actueel

Graf van Maria Mispelblom Beijer gevonden

Het vasthoudende speurwerk van Margreet de Broekert naar leven en werk van kunstenares en dierenactiviste Maria Mispelblom Beijer-Theunissen heeft nu ook de locatie van haar graf opgeleverd: de Oude Begraafplaats Naarden. Dat gebeurde met hulp van de Gemeente Gooise Meren en de Stichting tot behoud van de Oude Begraafplaats Naarden. Kort geleden vond Margreet de Broekert de overlijdensadvertentie waarin stond dat ze daar was begraven.

Lees meer...

Foto van de maand

Januari 2021

Ruim 100 jaar geleden kwam er in Bussum een Amsterdamse foto-handelaar wonen, Johan Guy de Coral, die 4 fotozaken in het land bezat, statiefoto’s maakt en de fotografie breed propageerde. In de 1ste W.O. hield hij zich bezig, samen met Van Dishoeck, met de opvang en tijdelijke huisvesting van vele Vlaamse vluchtelingen. Hij bekleedde bestuursfuncties bv. van Verenigingsgebouw “Concordia" en in het Feestcomité 25-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina.

De box op de afbeelding is een vlakplaatcamera met zijn naam als merknaam!  Wie bezit zo’n fraaie oude camera met het naambordje: Guy de Coral erop? Of een foto van hem? Of andere producten van deze hof-leverancier en -fotograaf?  De HKB hoort hier graag meer over.

Deze bijzondere Bussumer woonde overigens vanaf 1903 in villa Gertrude, op de Albrechtlaan nr. 1 (zie foto van de maand mei 2020). Hij stierf in 1930, 62 jaar oud en is begraven in Bussum.

Hier een overzicht van alle foto's van de maand 

We hebben 30 gasten en geen leden online