HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 66


Van het bestuur

Auteur: Gerard Dijker (voorzitter)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Met een korte terugblik op 1996 mag worden gememoreerd dat onze Historische Kring Bussum ook dit jaar weer zeer actief is geweest.

Ons Contactblad, dat 3 keer per jaar verschijnt, bevatte zeer lezenswaardige artikelen, onder meer over (oud-) Bussumse ondernemers. De lay-out is inmiddels aangepast, hetgeen het leesgemak heeft bevorderd.

De belangstelling van leden en niet-leden voor ons informatie- en documentatiecentrum m 'ons eigen huis' aan de Huizerweg 54 was wederom boven verwachting. Dat gold ook voor de drie ledenbijeenkomsten in juni, september en november.De opkomst was groot.

Met veel inzet hebben de werkgroepen hun onderzoekswerkzaamheden voortgezet. Meer en meer wordt gebruik gemaaict van de computer als 'naslagwerk'. De Open Monumentendag op 14 september was gewijd aan het Industrieel Erfgoed. Ook hier heeft onze Kring 'acte de présence' gegeven. Hoogtepunt was de tentoonstelling over de Isaac da Costalaan die van 18 september tot en met 18 oktober was te bezichtigen op de Huizerweg 54.

Daarnaast is medewerking verleend aan de Stichting tot beheer en behoud van Werk IV.

De oproep aan onze leden om de ledenwerffolder eens aan de buurman te geven heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. Het bestuur wil de oproep herhalen: werf een nieuw lid, dat zal ons draagvlak versterken en dat hebben wij nodig. U kunt daarbij gebruik maken van de bon in dit Contactblad.

Ondanks de snelle afbouw van de subsidie van de gemeente Bussum is onze financiële positie redelijk. Dit is voomamelijk toe te schrijven aan het feit dat veel leden meer contributie hebben overgemaakt dan het minimum.Daarvoor dank!

In 1997 hopen wij weer een interessante tentoonstelling samen te stellen. De ondersteuning aan de Stichting tot behoud en beheer van Werk IV is eveneens een punt waar we aandacht aan willen besteden.

Verder wil het bestuur u wijzen op de uitgave 'In Bussum hebben straten namen...'. Dit is een uniek en bovendien zeer leesbaar naslagwerk voor (oud-) Bussumers, dat tegen de prijs van f 27,40 (winkelwaarde f 29,90) op de Huizerweg 54 te verknjgen is. Een leuk kado voor onder de kerstboom.

Ten slotte wens ik u namens het bestuur prettige fbestdagen en een goed 1997 toe.

Namens het bestuur,
Gerard Dijker (voorzitter)

Het informatie/documentatiecentruma an de Huizerweg 54 in Bussum is op de vrijdagen 27 december 1996 en 3 januari 1997 niet geopend.

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 131 gasten en geen leden online