HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 65


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang It nummer 3 * december 1996
ISSN 0920-5683

Pagina
66 Van het bestuur G.S.Dijker
67 Het ontstaan van het Brediuskwartier M.J.M. Heyne
73 Openingsrede bij tentoonstelling Isaac da Costalaan E.J. Nienaber
75 Tentoonstelling Isaac da Costalaan H. Hendrikse
76 In Bussum hebben straten namen.. .
76 Een foto genomen in het Sint Josephpark mevr v.d. Poel
79 Landstraat 1920-1940 J. C. van Beek
82 De naam 'Baaienrokkenbuurt'
83 Monument in ruste J. Ros
85 H. Bierman, van Indië-ganger tot zelfstandig schilder I. de Beer
93 Een foto van een schoolklas in de Mariaschool
94 De Fröbelschool aan de Herenstraat mevr F. Elshof
96 Verslag van de algemene ledenvergadering J. Heetebrij
96 Race met transportfietsen door Bussum

Voorblad:
Jacobus Bellamylaan 2 t/m 14 gezien vanaf de Burgemeester s'Jacoblaan bij de Potgieterlaan (foto augustus 1925).

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Donderdagavond 9 januari 1997 * nieuwkaarsbijeenkomst
Maandagavond 10 maart 1997 * algemene ledenvergadering
Donderdagavond 12 juni 1997 * contactavond
Maandagavond 22 september 1997 * contactavond
Donderdagavond 13 november 1997 * contactavond
* aanvang 20.00 uur Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 67 t/m 72 M.J.M. Heyne, pag. 82 J.H.M. Klijnman, pag. 86 t/m 90 H. Bierman, pag. 95 mevr. F. Elshof, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! En steun tevens de Kring!

Kopij voor het voorjaarsnummer graag inleveren vóór 1 maart 1997.
Redactie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 284 gasten en geen leden online