HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 2 (september 1996)
pag. 33


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 12 nummer 2 * september 1996
ISSN 0920-5683

pagina
34 Van de redaktie
35 Firma G. Banis & Zn. I. de Beer
46 Stadsarchef Naarden I. Inglot
49 Tentoonstelling Isaac da Costalaan
51 Een foto genomen in het Sint Josephpark J.R. Bus-Degger
51 Een bijzondere aanwinst
52 De gang tussen Laarderweg en Sint Josephpark J.R. Bus-Degger
55 Op kontaktavond: Bert de Beer over buurtmeesterschap M.H.H. Piebes
56 Industrieel erfgoed in Bussum M.J.M. Heyne
64 Wandeling door Bussum, nummer 3 S. Saarberg

Voorblad:
lees over de tapissière van de Firma G. Banis & Zn. het artikel op pagina 35 en verder.

AGENDA van de Historische Kmg Bussum:
Donderdagavond 12 september 1996 * kontaktavond
Zaterdag 14 september 1996 Open Monumentendag 1996
Woensdag 18 september 1996 17.00 uur Opening tentoonstelling
Maandagavond 18 november 1996 * kontaktavond
* Aanvang 20.00 uur in Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 35 t/m 44 J.A. Banis, pag. 53 gemeente Bussum, pag. 58 t/m 63 M.J.M. Heyne, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór 1 november 1996.
Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnrnan & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor arükelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 43 gasten en geen leden online