HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 2 (september 1996)
pag. 33


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 12 nummer 2 * september 1996
ISSN 0920-5683

pagina
34 Van de redaktie
35 Firma G. Banis & Zn. I. de Beer
46 Stadsarchef Naarden I. Inglot
49 Tentoonstelling Isaac da Costalaan
51 Een foto genomen in het Sint Josephpark J.R. Bus-Degger
51 Een bijzondere aanwinst
52 De gang tussen Laarderweg en Sint Josephpark J.R. Bus-Degger
55 Op kontaktavond: Bert de Beer over buurtmeesterschap M.H.H. Piebes
56 Industrieel erfgoed in Bussum M.J.M. Heyne
64 Wandeling door Bussum, nummer 3 S. Saarberg

Voorblad:
lees over de tapissière van de Firma G. Banis & Zn. het artikel op pagina 35 en verder.

AGENDA van de Historische Kmg Bussum:
Donderdagavond 12 september 1996 * kontaktavond
Zaterdag 14 september 1996 Open Monumentendag 1996
Woensdag 18 september 1996 17.00 uur Opening tentoonstelling
Maandagavond 18 november 1996 * kontaktavond
* Aanvang 20.00 uur in Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 35 t/m 44 J.A. Banis, pag. 53 gemeente Bussum, pag. 58 t/m 63 M.J.M. Heyne, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór 1 november 1996.
Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnrnan & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor arükelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 127 gasten en geen leden online