HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 2 (september 1996)
pag. 33


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 12 nummer 2 * september 1996
ISSN 0920-5683

pagina
34 Van de redaktie
35 Firma G. Banis & Zn. I. de Beer
46 Stadsarchef Naarden I. Inglot
49 Tentoonstelling Isaac da Costalaan
51 Een foto genomen in het Sint Josephpark J.R. Bus-Degger
51 Een bijzondere aanwinst
52 De gang tussen Laarderweg en Sint Josephpark J.R. Bus-Degger
55 Op kontaktavond: Bert de Beer over buurtmeesterschap M.H.H. Piebes
56 Industrieel erfgoed in Bussum M.J.M. Heyne
64 Wandeling door Bussum, nummer 3 S. Saarberg

Voorblad:
lees over de tapissière van de Firma G. Banis & Zn. het artikel op pagina 35 en verder.

AGENDA van de Historische Kmg Bussum:
Donderdagavond 12 september 1996 * kontaktavond
Zaterdag 14 september 1996 Open Monumentendag 1996
Woensdag 18 september 1996 17.00 uur Opening tentoonstelling
Maandagavond 18 november 1996 * kontaktavond
* Aanvang 20.00 uur in Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 35 t/m 44 J.A. Banis, pag. 53 gemeente Bussum, pag. 58 t/m 63 M.J.M. Heyne, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór 1 november 1996.
Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnrnan & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor arükelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 78 gasten en geen leden online