HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 1 (mei 1996)
pag. 23


Garage en uitgeverij 'Autonic'

Auteur: Hans van der Veen

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De heer H. van der Veen wendde zich tot de Historische Kring Bussum met de vraag wie er informatie kan geven over een garage en een uitgeverij die beide dezelfde naam hadden. Hieronder volgt zijn oproep.

Onder de modern aandoende naam 'Autonic' dreef Nicolaas Went, vanaf januari 1936 tot mei 1945, een Ford-garage aan de Landstraat 116 in Bussum. Het kantoor was gevestigd aan de achterkant op het adres Lammert Majoorlaan 33.

Gingen de zaken niet goed, was het bevlogenheid of was er een andere reden waarom hij in 1941 behalve de garage 'Autonic' ook een uitgeverij onder dezelfde naam laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Hilversum? Doel van de uitgeverij is de uitgave van nationaal-socialistische lektuur. Het onderzoek naar de illegale en de legale pers is al kort na de oorlog op gang gekomen. Talloze publikaties over dit onderwerp zijn verschenen en verschijnen nog steeds. Onderzoek naar de aktiviteiten van de collaborerende boekenuitgevers en boekenhandel staat nog steeds in de kinderschoenen. Welk aandeel hadden ze in het boekenvak? Wat was hun rol daarin? Wie waren het? Wat deden ze vóór mei 1940 en hoe wisten de nationaal-socialistische boekhandels zich te handhaven? Hoe financierden ze hun uitgaven? Waaruit bestaat hun fonds?

Van de nationaal-socialistische uitgeverij Autonic - de naam is afgeleid van auto(mobiel) Nic(olaas Went) - is slechts één uitgave bekend: Hoe de leider voor volk en vaderland behouden bleef: Geschreven door: Ing. Nic. Went, hopman der W.A. b.d.. Uitgegeven door Autonic te Bussum in 1942, gedrukt bij de firma Wed. G.M. Märckelbach, eveneens te Bussum.

Ik vraag me af of er onder de lezers van het Contactblad van de Historische Kring Bussum (nog) mensen zijn die deze uitgeverij of Nic. Went hebben gekend en wellicht een van de volgende vragen kunnen beantwoorden. Is het bij die ene uitgave gebleven? Wie was Nicolaas Went? Zijn er nog mensen die hem hebben gekend wellicht? Zijn er foto's van hem, van de uitgeverij of van de garage? Waar is hij gebleven?

Graag zou ik met mensen in kontakt komen die iets van of over deze Bussumse uitgeverij/garage kunnen vertellen. U kunt kontakt opnemen met mevr. C. de Jong in het informatie/documentatiecentrum, Huizerweg 54 Bussum, maar ook met mij. De benodigde gegevens staan hieronder.
Hans van der Veen
Parkhof 47
1106 SX Amsterdam
telefoonnummer: 020-696 98 72

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 61 gasten en geen leden online