HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 1 (mei 1996)
pag. 19


Bezorgen van het contactblad

(van de redaktie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Zoals u weet verschijnt ons Contactblad drie maal per jaar. Enthousiaste vrijwilligers bezorgen het blad. Dit scheelt de kring veel portokosten en daardoor de leden hogere contributie. Soms komt het echter voor dat iemand een keer niet in de gelegenheid is om rond te brengen. Voor die incidentele keren zoeken wij reserve-bezorg(st)ers.

Wilt u ons uit de nood helpen, geef u dan op als reservebezorg(st)er. U kunt zich aanmelden bij het bestuur, bij de redaktie of bij het informatie/documentatiecentrum.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 174 gasten en geen leden online