HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 1 (mei 1996)
pag. 19


Bezorgen van het contactblad

(van de redaktie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Zoals u weet verschijnt ons Contactblad drie maal per jaar. Enthousiaste vrijwilligers bezorgen het blad. Dit scheelt de kring veel portokosten en daardoor de leden hogere contributie. Soms komt het echter voor dat iemand een keer niet in de gelegenheid is om rond te brengen. Voor die incidentele keren zoeken wij reserve-bezorg(st)ers.

Wilt u ons uit de nood helpen, geef u dan op als reservebezorg(st)er. U kunt zich aanmelden bij het bestuur, bij de redaktie of bij het informatie/documentatiecentrum.

 

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel