HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 1 (mei 1996)
pag. 18


Over de werkgroepen

Auteur: Coby de Jong

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Sinds apnl 1995 maak ik namens de werkgroepen deel uit van het bestuur. Het lijkt mij goed de komende tijd iets over de bestaande werkgroepen te vertellen, Momenteel zijn er drie werkgroepen te weten: documentatie, architectuur en dorpskern. Dit keer de werkgroep documentatie. De werkgroep documentatie kunt U iedere maandagmorgen aan het werk zien op de Huizerweg. Met vijf zijn wij bezig met het beschrijven van de foto's, het in de computer zetten van de gegevens en het opplakken van de foto's op zuurvrij karton. Een bijzonder grote klus! Wekelijks komen er veel nieuwe ansichten en foto's binnen terwijl ook de "oude" opnieuw bewerkt moeten worden. Twee personen zijn bezig de artikelen over Bussum uit de Gooise bladen te knippen, op te plakken en te rubriceren. Onlangs hebben wij het enigszins verouderde trefivoordensysteem aangepast. De knipsels over Bussum van 1984 tot heden zijn op onderwerp bij ons te vinden. Drie van ons schrijven het nieuwe materiaal in en coderen het. Zij verwerken de gekregen aanwinsten, voorzien voorwerpen van teksten, richten vitrines en wissellijsten in, geven plattegronden, bestemmingsplannen, kadasterkaarten en platen een juiste plaats, zodat het voor iedereen makkelijk toegankelijk en bereikbaar is.

Door de heer G.M. Langemeijer, tot mei 1995 medecoördinator, is een trefwoordensysteem van het door de jaren heen verzamelde materiaal opgezet. Hij heeft een 50-tal ordners gemaakt over o.a. architectuur, onderwijs, oorlog en verzet, straatnamen, oude nota's en bidprentjes. Onze dank voor zijn inzet is zeer groot. Hij deed dit op een bijzonder zorgvuldige en gedegen manier. Dag en nacht is hij er, vooral thuis, mee bezig geweest. Het werk is helaas nog lang niet voltooid.

Oproep

Zoals U begrepen zult hebben wordt er door de documentatiegroep heel hard gewerkt. Wij komen handen te kort. Ook in onze kelder ligt nog veel materiaal dat gearchiveerd moet worden.

Wij doen daarom een dringende oproep! Meldt U, als u zich tot dit werk aangetrokken voelt, aan als vrijwilliger. Onze ervaring is, dat samen bezig zijn in een prettige sfeer plezier en voldoening geeft. Komt u eens kijken op een maandagmorgen of vrijdagmiddag op de Huizerweg. U kunt ook telefonisch een afspraak maken: tel. 6911251 (tijdens openingsuren) of 6931264 tijdens kantooruren.

Namens de werkgroepen
Coby de Jong

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 98 gasten en geen leden online