HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 1 (mei 1996)
pag. 2


Van de redaktie

(van de redaktie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De redaktie wil ons lid Peter Fokker heel hartelijk bedanken voor zijn hulp bij het vervaardigen van de laatste twee Contactbladen van 1995. Door problemen met de tektstverwerker en de printer van de redaktie was het zonder zijn hulp niet mogelijk geweest om de Contactbladen te laten verschijnen. Momenteel beschikt de redaktie weer over funktionerende apparatuur.

Onze vaste drukker heeft het blad weer als vanouds verzorgd. De naam van het bedrijf is echter veranderd van Rob Pekelharing in Irnprimo; een andere naam voor dezelfde vaklui die het Contactblad al jaren verzorgen. Hoewel de redaktie vreesde deze keer helemaal geen kopij aangeleverd te krijgen, zijn wij er uiteindelijk toch in geslaagd om een gevarieerd blad samen te stellen. Dit is mogelijk doordat mevr. Bus en mevr. Van Vuure reageerden op artikelen in het vorige Contactblad en daarmee zorgden voor enkele leuke artikelen. Ina de Beer is dit keer present met een artikel over Sigarenspeciaalzaak C. Roks en Zn. Lid Jos Heetebrij beschreef zijn jeugdherinneringen aan de buurt waar hij zijn jeugd doorbracht.

Denkt u bij het lezen van dit Contactblad: Goh, ik wil ook wel eens reageren, schroom dan niet, schrijf En twijfelt u aan uw schrijftalent, dan helpt de redaktie u graag bij het op schrift stellen. Wilt u dat het Contactblad blijft verschijnen, dan hebben wij ook uw hulp erg hard nodig.

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 83 gasten en geen leden online