HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 1 (mei 1996)
pag. 2


Van de redaktie

(van de redaktie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De redaktie wil ons lid Peter Fokker heel hartelijk bedanken voor zijn hulp bij het vervaardigen van de laatste twee Contactbladen van 1995. Door problemen met de tektstverwerker en de printer van de redaktie was het zonder zijn hulp niet mogelijk geweest om de Contactbladen te laten verschijnen. Momenteel beschikt de redaktie weer over funktionerende apparatuur.

Onze vaste drukker heeft het blad weer als vanouds verzorgd. De naam van het bedrijf is echter veranderd van Rob Pekelharing in Irnprimo; een andere naam voor dezelfde vaklui die het Contactblad al jaren verzorgen. Hoewel de redaktie vreesde deze keer helemaal geen kopij aangeleverd te krijgen, zijn wij er uiteindelijk toch in geslaagd om een gevarieerd blad samen te stellen. Dit is mogelijk doordat mevr. Bus en mevr. Van Vuure reageerden op artikelen in het vorige Contactblad en daarmee zorgden voor enkele leuke artikelen. Ina de Beer is dit keer present met een artikel over Sigarenspeciaalzaak C. Roks en Zn. Lid Jos Heetebrij beschreef zijn jeugdherinneringen aan de buurt waar hij zijn jeugd doorbracht.

Denkt u bij het lezen van dit Contactblad: Goh, ik wil ook wel eens reageren, schroom dan niet, schrijf En twijfelt u aan uw schrijftalent, dan helpt de redaktie u graag bij het op schrift stellen. Wilt u dat het Contactblad blijft verschijnen, dan hebben wij ook uw hulp erg hard nodig.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 33 gasten en geen leden online