HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 1 (mei 1996)
pag. 1


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 12 nummer l * mei 1996
ISSN 0920-5683

pagina
2 Van de redaktie
3 Sigarenspeciaalzaak C. Roks en Zn. I. de Beer
7 Ina de Beer 'Van dichtbij' J.H.M. KIìjnman
8 Aanspreker Jan ter Weijden mw. C.T van Vuure
9 In Bussum hebben straten namen...
10 Zuster Marca J.R. Bus-Degger
13 De straat waar ik geboren ben en lang heb gewoond J. Heetebrij
15 Feesten in Bussum J.R. Bus-Degger
18 Over de werkgroepen C. de Jong
19 Bezorg(st)ers van het Contactblad
21 Oproep; wie weet iets over de foto?
22 Mededeling Historische Kring Nederhorst den Berg C. de Jong
22 De videoband over Bussum J.M. Es-Bogaard
23 Oproep: garage en uitgeverij 'Autonic' H. van der Veen
25 C.M. Plettenberg: 'Een tragisch vrouwenleven' M.J.A. van der Heide
28 De uitgeverij 'Gooibergpers' J.H.M. Klìjnman
32 Tentoonstelling Isaac da Costalaan H. Noordhuis

Voorblad: het orgel van Pluer; lees hierover op pagina 16.

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Maandagavond 10 juni 1996 * ledenbijeenkomst
Zaterdag 14 september 1996 Open Monumentendag 1996
Donderdagavond 12 september 1996 * ledenbijeenkomst
Maandagavond 18 november 1996 * ledenbijeenkomst
* Aanvang 20.00uur in Huizenveg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag 14 A.M. Winthorst, pag. 4 & 5 J.L.M. Roks, pag. 7 M.J.M. Heyne, pag. 8 mevr. C.T. van Vuure, pag. 17 gemeente Bussum, pag. 28, 30 M. J. A. v. d. Heide, de overige illustraties H.K.B.
U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Kopij voor het septembernummer graag inleveren vóór 1 augustus 1996.
Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel. : 69367 10.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 57 gasten en geen leden online