HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 3 (januari 1996)
pag. 84


Omgevingseducatie en De Historische Kring

Auteur: Coby de Jong

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht-en Eemstreek is op 21 oktober 1994 opgericht. Hierin zijn vertegenwoordigers van verschillende culturele en maatschappelijke instellingen en het onderwijs vertegenwoordigd.

Door de invoering van de basisvorming in augustus 1993 is omgevingsonderwijs een verplicht onderdeel geworden van het lesprogramma op scholen van het voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs. De Stichting gaat o.a. zorg dragen voor een gecoördineerd aanbod van nieuw lesmateriaal betreffende omgevingsonderwijs. Voor specifiek buitenschools onderzoek, z.g. veldwerk, wordt een beroep gedaan op musea, centra voor natuur en milieueducatie, archieven en historische kringen. Aan de historische kringen is gevraagd bronnenbrieven samen te stellen over onderwerpen die aansluiten bij het ontwikkelde lesmateriaal en de leerlingen te helpen bij het uitvoeren van een eenvoudig bronnen-) onderzoek gericht op de eigen woonomgeving. De kringen krijgen ondersteuning van de Stichting. Ook de Historische Kring Bussum doet hier aan mee. Op dit moment wordt door Hans Noordhuis en Coby de Jong gewerkt aan de samenstelling van een bronnenbrief over Bussum tot 1830.

In het schooljaar 1995/1996 zullen de leerlingen, na afspraak en op onze openingstijden, het informatie/documentatiecentrum kunnen bezoeken. Wij zien dit project als één van de manieren om onze jeugd en hun ouders en leraren te interesseren voor onze historie en het werk van onze Historische Kring.

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 106 gasten en geen leden online