HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 3 (januari 1996)
pag. 84


In memoriam Henk van den Berg

Auteur: Jan Hekkenberg

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Op 24 november van het vorig jaar is Henk van den Berg op 91 jarige leeftijd overleden. Hij was een zeer belangstellend lid van de Historische Kring Bussum. Intens betrokken bij de Erfgooiers, ook in bestuursfunkties. Aktief in de Bijenvereniging en de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Beide organisaties benoemden hem tot erelid. Henk bezat een fenomenaal geheugen, dat tot kort voor zijn dood nog aan kennis van Bussums verleden kon bijdragen. Met grote trots vertelde hij vaak over zijn sociaal bewogen vader, die Frederik van Eeden, Gorter en De Bazel persoonlijk had gekend.

Ook Henk was een overtuigd socialist van de oude stempel. Verdriet bleef hij houden over zijn in 1942 gefusilleerde broer Cor, wiens naam in een Bussumse straat is behouden. Een dierbare liefhebberij van Henk was het schilderen en tot het laatst hield hij zich hier mee bezig. Henk van den Berg heeft een belangrijke hoeveelheid materiaal aan de Historische Kring nagelaten, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Een echte Bussumer met vele gaven van hoofd en hart is van ons heengegaan.

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 76 gasten en geen leden online