HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 3 (januari 1996)
pag. 83


Werkgroep Dorpskern

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Na een wat rustige periode is de werkgroep dorpskern weer begonnen. Tijdens een van onze bijeenkomsten kwamen wij erachter hoe weinig er bekend is over het Bussumse vertier van vroeger. Vandaar dat wij een beroep op U gaan doen om ons te helpen uitzoeken wat Bussum zoal te bieden had. Om het wat makkelijker te maken hebben wij al wat onderwerpen voor U uitgezocht. Op de eerste plaats vragen wij ons af of er vroeger straatmuzikanten waren in Bussum? Waren dat Bussumers of kwamen er ook van buitenaf muzikanten naar Bussum. Verder zijn wij zeer benieuwd hoe er kermis werd gevierd, waar stond de kermis?

Wat voor attracties waren er? En is er altijd in Bussum kermis geweest? Kortom alle informatie is welkom. Verder willen wij graag informatie over de koninginnedagviering. Wat werd er zoal georganiseerd? Was dat wijkgebonden? Werden er ook erebogen opgericht. Waren er ook vlaggen en toeters? Als U iets weet omtrent bovengenoemde onderwerpen schrijf het op en lever het in bij de redaktie of ons informatie / documentatiecentrum of geef het aan de leden van de Werkgroep dorpskern te weten Wil van Berkel, Martin Heijne, Nel Krijnen of Joke Vos. Wilt U bij een van de onderwerpen mee speuren; ook dan bent U van harte welkom.Foto-onderschrift
Kermis circa 1957 op de hoek Laarderweg/Ceintuurbaan.Roept dit herinneringen bij u op? Heeft u ook nog foto's van de Bussumse kermis of hierover iets leuks te melden: laat dit de redaktie dan weten.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 94 gasten en geen leden online