HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 3 (januari 1996)
pag. 74


Van het bestuur

Auteur: Gerard Dijker (voorzitter)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Terugblikkend op 1995 kan worden vastgesteld dat onze HKB, de Historische Kring Bussum, wederom een groot aantal aktiviteiten heeft verricht.

De hoogtepunten waren de inrichting van de bevrijdingstentoonstelling in het gemeentehuis en de mede-organisatie van de Open Monumentendag, dit jaar met een zeer grote belangstelling voor het bijna "vergeten" rijksmonument Werk IV.

Met veel inzet hebben de werkgroepen hun onderzoekswerkzaamheden voortgezet. De aangeschafte computer zal zeker in de toekomst als belangrijk naslagwerk kunnen worden gebruikt.

De belangstelling van onze leden voor ons informatie en documentatiecentrum op de vrijdagmiddagen en voor de lezingen was boven verwachting.

Ook de externe vertegenwoordiging dient te worden genoemd. Zo is intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de bronnenbrieven omgevingseducatie ten behoeve van Historische Kringen.

Daarnaast is een vertegenwoordiging van onze HKB aktief geweest in de totstandkoming van de Stichting tot behoud en beheer van werk IV. Mede op initiatief van onze oud-voorzitter Arie Gouka is inmiddels een boekwerk gepubliceerd: "In Bussum hebben straten namen...". Een zeer lezenswaardige uitgave die uw boekenkast zal sieren.

In ons laatstverschenen Contactblad heeft u onze nieuwe ledenwervingsfolder aangetroffen. Onze oproep aan u is: Werf een nieuw lid. Dit zal ons draagvlak behouden en versterken en dat hebben wij nodig.

Namens het bestuur,

Gerard Dijker (voorzitter)

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 54 gasten en geen leden online