HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 3 (januari 1996)
pag. 74


Van het bestuur

Auteur: Gerard Dijker (voorzitter)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Terugblikkend op 1995 kan worden vastgesteld dat onze HKB, de Historische Kring Bussum, wederom een groot aantal aktiviteiten heeft verricht.

De hoogtepunten waren de inrichting van de bevrijdingstentoonstelling in het gemeentehuis en de mede-organisatie van de Open Monumentendag, dit jaar met een zeer grote belangstelling voor het bijna "vergeten" rijksmonument Werk IV.

Met veel inzet hebben de werkgroepen hun onderzoekswerkzaamheden voortgezet. De aangeschafte computer zal zeker in de toekomst als belangrijk naslagwerk kunnen worden gebruikt.

De belangstelling van onze leden voor ons informatie en documentatiecentrum op de vrijdagmiddagen en voor de lezingen was boven verwachting.

Ook de externe vertegenwoordiging dient te worden genoemd. Zo is intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de bronnenbrieven omgevingseducatie ten behoeve van Historische Kringen.

Daarnaast is een vertegenwoordiging van onze HKB aktief geweest in de totstandkoming van de Stichting tot behoud en beheer van werk IV. Mede op initiatief van onze oud-voorzitter Arie Gouka is inmiddels een boekwerk gepubliceerd: "In Bussum hebben straten namen...". Een zeer lezenswaardige uitgave die uw boekenkast zal sieren.

In ons laatstverschenen Contactblad heeft u onze nieuwe ledenwervingsfolder aangetroffen. Onze oproep aan u is: Werf een nieuw lid. Dit zal ons draagvlak behouden en versterken en dat hebben wij nodig.

Namens het bestuur,

Gerard Dijker (voorzitter)

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 47 gasten en geen leden online