HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 3 (januari 1996)
pag. 74


Van het bestuur

Auteur: Gerard Dijker (voorzitter)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Terugblikkend op 1995 kan worden vastgesteld dat onze HKB, de Historische Kring Bussum, wederom een groot aantal aktiviteiten heeft verricht.

De hoogtepunten waren de inrichting van de bevrijdingstentoonstelling in het gemeentehuis en de mede-organisatie van de Open Monumentendag, dit jaar met een zeer grote belangstelling voor het bijna "vergeten" rijksmonument Werk IV.

Met veel inzet hebben de werkgroepen hun onderzoekswerkzaamheden voortgezet. De aangeschafte computer zal zeker in de toekomst als belangrijk naslagwerk kunnen worden gebruikt.

De belangstelling van onze leden voor ons informatie en documentatiecentrum op de vrijdagmiddagen en voor de lezingen was boven verwachting.

Ook de externe vertegenwoordiging dient te worden genoemd. Zo is intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de bronnenbrieven omgevingseducatie ten behoeve van Historische Kringen.

Daarnaast is een vertegenwoordiging van onze HKB aktief geweest in de totstandkoming van de Stichting tot behoud en beheer van werk IV. Mede op initiatief van onze oud-voorzitter Arie Gouka is inmiddels een boekwerk gepubliceerd: "In Bussum hebben straten namen...". Een zeer lezenswaardige uitgave die uw boekenkast zal sieren.

In ons laatstverschenen Contactblad heeft u onze nieuwe ledenwervingsfolder aangetroffen. Onze oproep aan u is: Werf een nieuw lid. Dit zal ons draagvlak behouden en versterken en dat hebben wij nodig.

Namens het bestuur,

Gerard Dijker (voorzitter)

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 80 gasten en geen leden online