HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 3 (januari 1996)
pag. 73


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 11 nummer 3 * januari 1996
ISSN 0920-5683

pagina

74 Van het bestuur G. Dijker
74 Mededeling van de Historische Kring Weesp
75 De sloop van Antoniushove J. H.M. Klijnman
76 Aannemer Van Norren en de gang van zaken bij een overlijden J. H. M. Klijnman
78 Reakties op "De centrale keuken" I. de Beer
83 Werkgroep Dorpskern J.M. Vos-Bogaard
84 In memoriarn Henk van den Berg J. Hekkenberg
84 Omgevingseducatie en De Historische Kring C. de Jong
85 Nieuwe aanwinsten informatie/documentatiecentrum
86 Monumenten ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog J.M. Vos-Bogaard
88 Boekbesprekingen M. van der Heide/E. de Vries
94 Herinneringen van een aanspreker aan het oude Bussum J.H.M. Klijnman

Voorblad: de vijver aan de Ceintuurbaan; links het oude Antoniushove en rechts het nieuwe Antoniushof (foto d.d. 13 december 1995).

AGENDA van tle Historische Kring Bussum:
Donderdag 16 maart: Jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur in Huizenveg 54.

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 76, 77 J.H.M. Klijnrnan, pag. 84 J.C.M. Klijnman, pap. 87, 88 M.J.M. Heyne, pag. 89, 90, 91 M. van der Heide.
Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnrnan & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 69367 10.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 36 gasten en geen leden online