HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 3 (januari 1996)
pag. 73


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 11 nummer 3 * januari 1996
ISSN 0920-5683

pagina

74 Van het bestuur G. Dijker
74 Mededeling van de Historische Kring Weesp
75 De sloop van Antoniushove J. H.M. Klijnman
76 Aannemer Van Norren en de gang van zaken bij een overlijden J. H. M. Klijnman
78 Reakties op "De centrale keuken" I. de Beer
83 Werkgroep Dorpskern J.M. Vos-Bogaard
84 In memoriarn Henk van den Berg J. Hekkenberg
84 Omgevingseducatie en De Historische Kring C. de Jong
85 Nieuwe aanwinsten informatie/documentatiecentrum
86 Monumenten ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog J.M. Vos-Bogaard
88 Boekbesprekingen M. van der Heide/E. de Vries
94 Herinneringen van een aanspreker aan het oude Bussum J.H.M. Klijnman

Voorblad: de vijver aan de Ceintuurbaan; links het oude Antoniushove en rechts het nieuwe Antoniushof (foto d.d. 13 december 1995).

AGENDA van tle Historische Kring Bussum:
Donderdag 16 maart: Jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur in Huizenveg 54.

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 76, 77 J.H.M. Klijnrnan, pag. 84 J.C.M. Klijnman, pap. 87, 88 M.J.M. Heyne, pag. 89, 90, 91 M. van der Heide.
Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnrnan & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 69367 10.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 33 gasten en geen leden online