HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 72


Tentoonstelling bezetting en bevrijding

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Nu de tentoonstelling over de bezetting en bevrijding in het gemeentehuis achter de rug is wilde ik een paar kanttekeningen maken.

De tentoonstelling was een groot succes met een bezoekersaantal van ongeveer 500. De reacties van de bezoekers was erg goed betreffende de opstelling en indeling, vooral de jeugd toonde veel belangstelling. Dat alles zo goed verlopen is hebben we te danken aan onze coördinator en organisator Coby de Jong.

Natuurlijk vergeten wij ook de andere medewerkers niet: tekstschrijver Hans: hij heeft alle teksten uitgetypt, An en Frans die alle borden hebben voorzien van de foto's en Herman de klusjesman die overal was waar nodig. Het was een fantastisch team. Medewerkers allemaal heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat jullie verzet hebben en de prettige samenwerking. Het was een zeer geslaagde tentoonstelling.

 

Actueel

Kaartenproject afgerond

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum. Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond. Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !

Foto van de maand

Het Mouwtje - ze zijn er weer

                                                                                            Foto J. van Hassel