HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 72


Tentoonstelling bezetting en bevrijding

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Nu de tentoonstelling over de bezetting en bevrijding in het gemeentehuis achter de rug is wilde ik een paar kanttekeningen maken.

De tentoonstelling was een groot succes met een bezoekersaantal van ongeveer 500. De reacties van de bezoekers was erg goed betreffende de opstelling en indeling, vooral de jeugd toonde veel belangstelling. Dat alles zo goed verlopen is hebben we te danken aan onze co├Ârdinator en organisator Coby de Jong.

Natuurlijk vergeten wij ook de andere medewerkers niet: tekstschrijver Hans: hij heeft alle teksten uitgetypt, An en Frans die alle borden hebben voorzien van de foto's en Herman de klusjesman die overal was waar nodig. Het was een fantastisch team. Medewerkers allemaal heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat jullie verzet hebben en de prettige samenwerking. Het was een zeer geslaagde tentoonstelling.

 

Actueel

100 jaar Kindertuinen

                

Begunstigd door fraai herfstweer vierden de Kindertuinen op zaterdag 21 september hun eeuwfeest. Dat viel samen met de jaarlijkse Pompoenendag, waarop er van alles uit moeder natuur te koop is, veelal uit de tuinen zelf, zoals grote hoeveelheden bloemen. Vlakbij was er de jaarlijkse bijenmarkt. Beide evenementen trokken bijzonder veel publiek. 

 

Burgemeester Han ter Heegde hield  ter gelegenheid van de 100 jaar een feestrede en bood het bestuur van de Stichting Kindertuinen een koninklijke erepenning aan. De kindertuinen mogen zich nu Koninklijk noemen. Ook werd een cheque van duizend euro overhandigd. In zijn toespraak refereerde de burgemeester aan het artikel over de kindertuinen in het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift. Hij voelde zich daardoor bijzonder ge├»nspireerd, en riep op het blad te kopen en/of lid te worden.

                         

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019