HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 71


Reaktie op: Als de nood hoog is, komt er de centrale keuken

Auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Oorspronkelijk artikel:
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11, nr. 1 (april 1995), pag. 16-25

Voor een latere reactie, zie: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11, nr. 3 (januari 1996), pag. 78-80

Het artikel over de "gaarkeuken" is door veel Bussummers met gemengde gevoelens gelezen. Dat bleek uit de telefoongesprekken die ik had. Men was vooral verbaasd over het grote aantal uitdeelposten. Ook de kwalitieit van het eten werd nog eens aangeroerd.

De dochter van de smid (Smederij Blaas aan de Meentweg) vertelde dat het haar vader was die de pannen weer bruikbaar maakte met een pannestop.

Bij de familie J. van Weeren aan de Stargardlaan 6 was een uitdeelpost. Abusievelijk staat vermeld dat W. Lagerberg het eten naar de uitdeelpost bracht. Het was echter G. Lagerberg, hij was werkzaam in de keuken. In de keuken werkte niet van Doom maar van Doorne. Hij kwam in April 1945 om het leven. De dochter van drogist Slaap wist met zekerheid te vertellen dat op de Mariaschool is gekookt.

Op de foto op blz. 26 staan links slager Karel Beumer en rechts Dick Arkebout. Op de onderste foto op blz. 27 staat Kuit.

Hartelijk dank voor Uw reacties.

 

Actueel

Kaartenproject afgerond

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum. Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond. Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !

Foto van de maand

Het Mouwtje - ze zijn er weer

                                                                                            Foto J. van Hassel