HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 2 (november 1995)
pag. 71


Reaktie op: Als de nood hoog is, komt er de centrale keuken

Auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Oorspronkelijk artikel:
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11, nr. 1 (april 1995), pag. 16-25

Voor een latere reactie, zie: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11, nr. 3 (januari 1996), pag. 78-80

Het artikel over de "gaarkeuken" is door veel Bussummers met gemengde gevoelens gelezen. Dat bleek uit de telefoongesprekken die ik had. Men was vooral verbaasd over het grote aantal uitdeelposten. Ook de kwalitieit van het eten werd nog eens aangeroerd.

De dochter van de smid (Smederij Blaas aan de Meentweg) vertelde dat het haar vader was die de pannen weer bruikbaar maakte met een pannestop.

Bij de familie J. van Weeren aan de Stargardlaan 6 was een uitdeelpost. Abusievelijk staat vermeld dat W. Lagerberg het eten naar de uitdeelpost bracht. Het was echter G. Lagerberg, hij was werkzaam in de keuken. In de keuken werkte niet van Doom maar van Doorne. Hij kwam in April 1945 om het leven. De dochter van drogist Slaap wist met zekerheid te vertellen dat op de Mariaschool is gekookt.

Op de foto op blz. 26 staan links slager Karel Beumer en rechts Dick Arkebout. Op de onderste foto op blz. 27 staat Kuit.

Hartelijk dank voor Uw reacties.

 

Actueel

100 jaar Kindertuinen

                

Begunstigd door fraai herfstweer vierden de Kindertuinen op zaterdag 21 september hun eeuwfeest. Dat viel samen met de jaarlijkse Pompoenendag, waarop er van alles uit moeder natuur te koop is, veelal uit de tuinen zelf, zoals grote hoeveelheden bloemen. Vlakbij was er de jaarlijkse bijenmarkt. Beide evenementen trokken bijzonder veel publiek. 

 

Burgemeester Han ter Heegde hield  ter gelegenheid van de 100 jaar een feestrede en bood het bestuur van de Stichting Kindertuinen een koninklijke erepenning aan. De kindertuinen mogen zich nu Koninklijk noemen. Ook werd een cheque van duizend euro overhandigd. In zijn toespraak refereerde de burgemeester aan het artikel over de kindertuinen in het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift. Hij voelde zich daardoor bijzonder ge├»nspireerd, en riep op het blad te kopen en/of lid te worden.

                         

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019